HEDONİK TÜKETİMİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNDE SOSYAL MEDYANIN ARACILIK ROLÜ

Tüketim eylemi genel olarak hedonik tüketim ve faydacı tüketim olarak sınıflandırılmaktadır. Faydacı tüketim eğilimi daha çok rasyonaliteyle ilişkilendirilirken, hedonik tüketim eğilimi daha çok anlık haz ile ilişkilendirilmektedir. Bu anlık hazzın, kişileri plansız satın alma davranışına ittiği literatürde geniş şekilde tartışılmış ve bu argümanı destekleyen pek çok sonuç ortaya konmuştur. Bu çalışmadaki amaç ise hedonik tüketim eğiliminin plansız satın alma davranışı üzerindeki etkisinde sosyal medya bağımlılığının aracılık etkisini sınamaktır. Çünkü sosyal medya hayatımızın büyük bir parçası halini almıştır. Bu nedenle de davranışlarımızı ve tüketim kararlarımızı da etkileyecek pek çok uyarana sosyal medya üzerinden maruz kalmaktayız. Bu çalışmada ilgili argümanı sınamak üzere 413 üniversite öğrencisinden, anket yoluyla bilgi toplanmıştır. Yapılan regresyon analizleri neticesinde sosyal medya bağımlılığının hedonik tüketim eğiliminin plansız satın alma davranışı üzerindeki etkisinde kısmi aracılık etkisine sahip olduğu bulgulanmıştır.

___

APA Yiğit, M. & Yiğit, A. G. (2019). HEDONİK TÜKETİMİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNDE SOSYAL MEDYANIN ARACILIK ROLÜ . Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 15-37 .