Menekşe DIVRAK

MÜZE ATMOSFER FAKTÖRLERİ BAĞLAMINDA BİR ÖLÇEK ÇALIŞMASI: İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ ÖRNEĞİ

A SCALE STUDY IN THE CONTEXT OF MUSEUM ATMOSPHERE FACTORS: ISTANBUL TOY MUSEUM EXAMPLE

UNIMUSEUM

2020-Cilt: 3 - Sayı: 1

23-29

müze, müze atmosferi, müze atmosfer faktörleri ölçeği, İstanbul Oyuncak Müzesi

museum, museum atmosphere, museum atmosphere factors Scale, Istanbul Toy Museum

63 36

7