Gelecek sayılar Türkiye'de Sinema Çalışmaları II (Haziran 2021) ve Türkiye'de Medya ve İletişim Çalışmaları (Aralık 2021) üzerine olacaktır. Ayrıca bu konulardan bağımsız olarak Türkiye Araştırmalarına dair literatür değerlendirme ve tanıtım makalelerinizi dergiye iletebilirsiniz.

Birikimsiz (b)ilim olmaz.Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD) 2003 yılında yayınlanmaya başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Özellikle derleme ve tanıtım makaleleri yayınlar. Gelen yazılar İntihal programlarından geçirilir. Dergi, MLA International Bibliography, Index Islamicus, EBSCO Publishing, Turkologischer Anzeiger, ASOS Index ve İlahiyat Atıf Dizini gibi indekslerce taranmaktadır. Web of Science, SCOPUS, TR Dizin indeksleri için değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

TALİD, her sayısında ele aldığı konu ile ilgili kapsamlı birkaç giriş yazısından sonra konunun alt alanları ile ilgili literatür değerlendirme yazılarını ve yine konuyla ilgili bir söyleşiyi, klasik veya güncel bazı kaynakların, kitap ve tezlerin, kurum, dergi, ve kongrelerin tanıtımlarını içermektedir.

Cilt: 18 - Sayı: 36 - 2020 Son Sayı