Dilek YILDIRIM, Zülfünaz ÖZER, Elif KOCAAĞALAR, Rukiye PINAR BÖLÜKTAŞ

EĞİTİMDE İNOVASYON: SAĞLIK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMI

INNOVATION IN EDUCATION: SIMULATION USAGE IN HEALTH EDUCATION

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

2019-Cilt: 14 - Sayı: 1

33-41

İnovasyon, simülasyon, sağlık eğitimi

Innovation, simulation, nursing education

76 24

7