Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Cilt: 19 Sayı: 3 -2023Son Sayı