Benzer Makaleler

MÜMTAZ TURHAN'IN TÜRK İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINA KATKILARI

Selçuk İletişim

Mahmut AKGÜL

TÜRKİYE’DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Nihal Baloğlu UĞURLU

ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE TEKNOLOJİ KULLANIMLARININ İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: BİR SAHA ÇALIŞMASI

Sakarya University Journal of Education

Ömer ÖZİŞLİ, Hakkı BAĞCI

KOBİ’LER BİLGİ ÇAĞINA HAZIR MI? TÜRK KOBİLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ: SEKTÖRLER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Jülide KESKEN, Tarık EĞİT

Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenenlerin Türkçe İletişim Kurma İstekliliklerine İlişkin Görüşleri

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Muzaffer EKİNCİ, Tuğrul Gökmen ŞAHİN, Özcan BAYRAK

İÇ İŞLERİNE KARIŞMAMA İLKESİ BAĞLAMINDA ENFORMASYON TEKELİ VE DEZENFORMASYON: ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ UYGULAMALARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Tabriz JAFAROV

Üniversite Öğrencilerinin Aşırı Enformasyon Yükü ve Aşırı Haber Enformasyon Yükü Algılarına Dair Bir Alan Araştırması: Atatürk Üniversitesi Örneği

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

Osman ARASLI, Besim YILDIRIM

Türkiye'de Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanımına İlişkin Nitel Bir Araştırma

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi

Özlem ÇULHAGİL KIR, Figen YILDIRIM