Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenenlerin Türkçe İletişim Kurma İstekliliklerine İlişkin Görüşleri

Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe iletişim istekliliğini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, Fırat Üniversitesinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören Afgan uyruklu öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçe iletişim kurma istekliliğini tespit ederek söz konusu tespitlerden hareketle Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenlerin dil öğretim kalitesini artırmaya yönelik öneriler sunmaktır. Çalışmanın bulgularına göre öğrenciler kendilerini Türkçe iletişim kurmada genel olarak yetersiz olarak tanımlamalarına rağmen bireysel olarak Türkçeyi ve Türk kültürünü özümsediklerinden Türkçe iletişim kurma istekliliklerinin yüksek olduğu ve Türkçeyi öğrenirken çeşitli aktiviteler yaptıkları belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe iletişim kurma istekliliklerinin tüm yönleri ile aydınlatılabilmesi için araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur.

Perception of Foreign Students Learning Turkish on Theır Willingness to Communicate in Turkısh

The study, which was conducted in order to determine the willingness of foreign students learning Turkish as a second language to communicate in Turkish, was carried out with the participation of Afghan students studying at the Fırat University at undergraduate and graduate levels. The main purpose of this study is to determine the willingness of students who learn Turkish as a second language to communicate in Turkish, and to offer suggestions to increase the language teaching quality of those who learn Turkish as a second language, based on these findings. In the study, the phenomenology design from the qualitative research method was used. According to the findings of the study; although students generally describe themselves as inadequate in communicating in Turkish, it has been determined that they have a high willingness to communicate in Turkish, as they have individually assimilated Turkish and Turkish culture, and they do various activities while learning Turkish. According to the research findings, some suggestions were made to the researchers in order to illuminate the willingness of foreign students to communicate in Turkish in all aspects.

___

 • Akalın, S. H., et al. (2009). Turkish Dictionary (10th Edition). Ankara: Turkish Language Association Publications.
 • Alishah, (2015). A study on the factors affecting the willingness of Turkish learners to speak English as a foreign language. Unpublished doctoral thesis, Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Alkac, M. M. (2020). Investigation of second foreign language German teaching model preferences of secondary school students in Turkey according to demographic characteristics. Unpublished master's thesis, Maltepe University Graduate School of Education, Istanbul.
 • Altiner, C. (2017). Willingness to communicate in English as a foreign language classes in Turkey. Unpublished doctoral thesis, Hacettepe University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Alyılmaz, S. & Polatcan, F. (2018). Willingness to communicate scale: a scale development study. International Journal of Turkish Literature, Culture and Education, 7(1), 447-458.
 • Asliturk, A. (2019). Investigation of the relationship between secondary school students' lifelong learning tendencies and their attitudes towards English as a foreign language. Unpublished master's thesis, Sakarya University Institute of Educational Sciences, Sakarya.
 • Atak, M. (2005). The place and importance of informal communication in organizations. Journal of Aerospace Technologies, 2 (2), 59-67.
 • Ayazlar, Reyhan A. (2015). Embedded theory approach. A. Yüksel, A. Yanık, Reyhan A. Ayazlar (Ed.) from Scientific Research Methods Concepts-Analysis-Research (167-176). Ankara: Seçkin Publishing.
 • Bicer, N. Shepherd, I. & Bakır, S. (2014). Problems faced by foreign students learning Turkish: the example of ataturk university. International Journal of Social Studies, 7 (29), 125-135.
 • Boz, B. Y. (2020). The relationship between the second language motivational self system and the willingness to communicate in the second language in teaching Turkish to foreigners. Unpublished master's thesis, Hacettepe University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Bulut, H. (2017). English learning approaches of Turkish adult students in terms of motivation, attitudes, reasons and willingness to communicate. Unpublished master's thesis, Çağ University Institute of Educational Sciences, Mersin.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S. & Demirel, F. (2016). Scientific research methods (22nd Edition). Ankara: Pegem Academy.
 • Changal, O. (2013). Language needs analysis in teaching Turkish to foreigners: The case of Bosnia and Herzegovina. Unpublished master's degree, Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Changal, O. The effect of social media use on writing skills in teaching Turkish to foreigners. Unpublished doctoral thesis, Hacettepe University Institute of Turkic Studies, Ankara.
 • Celikbas, S. (2018). A case study on the willingness to communicate and intrinsic motivations of foreign language learners in online speaking classes through the Live Learning Programme. Unpublished master's thesis, Uludag University Institute of Educational Sciences, Bursa.
 • Cetin, K. (2019). Investigation of the relationship between the level of willingness to communicate in English and Yds (Foreign Language Exam) scores of faculty of education faculty members. Unpublished doctoral thesis, Burdur Mehmet Akif Ersoy University Institute of Educational Sciences, Burdur.
 • Demirci, R. (2019). The effect of alphabet differences on teaching Turkish to foreigners. Unpublished master's thesis, Van Yüzüncü Yıl University, Institute of Educational Sciences, Van.
 • Derman, S. (2010). Problems faced by foreign students in learning Turkish in Turkey. Journal of Selcuk University Faculty of Theology, 29, 227-247. Er, O. (2015). Examining the practices of teaching Turkish to foreigners in terms of creating cultural awareness. Unpublished doctoral thesis, Atatürk University Institute of Educational Sciences, Erzurum.
 • Eroğluer, K. (2011) Relationships between organizational communication and job satisfaction elements: A Theoretical Analysis. Aegean Journal of Academic Perspective, 11 (1), 121 -136.
 • Erol, I. K. (2019). Turkish students' willingness to communicate in English: an example of an English preparatory school. Unpublished master's thesis, Muğla Sıtkı Koçman University Institute of Educational Sciences, Muğla.
 • Eyerci, A. (2020). Willingness to communicate in autonomous language learning environments. Unpublished doctoral dissertation, Atatürk University Institute of Social Sciences, Erzurum.
 • Gokce, O. (2006). Content analysis theoretical and practical information. Ankara: Political Bookstore.
 • Gokhan, O. (2020). Investigation of the effect of speaking anxiety on speaking self-efficacy of individuals learning Turkish as a second language. Unpublished master's thesis, Uludag University Institute of Educational Sciences, Bursa.
 • İlter, O. (2018). Teacher characteristics that encourage and hinder the willingness to communicate of Turkish students learning English as a foreign language. Erzincan University Journal of Social Sciences Institute, 11(2), 14-29.
 • Kanat Mutluoğlu, A. (2020). A multi-stage study on willingness to communicate in an English as a foreign language learning environment. Unpublished doctoral thesis, Hacettepe University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Black, M. (2010). The problems that the tomer students of Gazi University encounter while learning Turkish and suggestions for their solution. Turkish Journal of Educational Sciences. 8(3) 661-696.
 • Kavi, E. (2019). Motivations of learners of Turkish as a foreign language. Unpublished master's thesis, Istanbul University Institute of Social Sciences, Istanbul.
 • Keser, S. (2018) The difficulties encountered in the development of speaking skills in teaching Turkish as a foreign language. Unpublished master's thesis, Hacettepe University Institute of Turkic Studies, Ankara.
 • Kiray, H.S. (2018). Interpersonal communication approach (Part 1). C. Uluyagci & U. Eriş, (Ed.). In interpersonal communication (3-16). Eskisehir: Anadolu University Press.
 • Kiray, H.S. & Koca, S. (2018). Interpersonal communication processes (Part 2). C. Uluyagci & U. Eriş, (Ed.). In interpersonal communication (19-32). Eskisehir: Anadolu University Press. Korkut, F. (2005). Communication skills training for adults. Hacettepe University Faculty of Education Journal, 28, 143-149.
 • Small, M. (2012). The concept of communication and the communication process (Unit I). From N. Orhun & U. Erişen, (Ed.) Contact information (2-19). Eskişehir: Anadolu University publications.
 • Onan, B. (2020). Basic concepts of language education (6th ed.). Ankara: Nobel Academy Publishing.
 • Polatcan, F. (2018). Examining the willingness to communicate of learners of Turkish as a foreign language. Unpublished doctoral dissertation, Atatürk University Institute of Educational Sciences, Erzurum.
 • Rashid, A. W. (2017). Investigation of speaking anxiety of Afghan students learning Turkish as a foreign language. Unpublished master's thesis, Dokuz Eylul University Institute of Educational Sciences, Izmir.
 • Sayar, E. (2019). A needs analysis for the reasons for learning Turkish as a foreign language: the example of Djibouti. Hacettepe University Journal of Turkish Studies as a Foreign Language, (5), 95-108.
 • Seref, I. (2013). A model proposal for the use of communicative approach in teaching Turkish as a foreign language in teaching writing and speaking skills. International Journal of Language Education and Teaching, 1, 43-60.
 • Temizyürek, F., Erdem, İ. & Temizkan, M. (2010). Speech training. Ankara: Leading Book.
 • Uğurlu, K. (2020). Examining the relationship between students' emotional intelligence and willingness to communicate in terms of gender in English as a foreign language classes in Turkey. Unpublished master's thesis, Istanbul Sabahattin Zaim University Institute of Educational Sciences, Istanbul.
 • Varışoğlu, M. C. (2020). The willingness of Sudanese students to communicate in Turkish as a foreign language. Journal of Turkic Studies Institute, 68, 601-614.
 • Yayla, M. (2018). Ideal second language (d2) self and willingness to communicate in learners of Turkish as a foreign language. Unpublished master's thesis, Hacettepe University Institute of Educational Sciences, Ankara.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Qualitative research methods in the social sciences. (11th Edition). Ankara: Seçkin Publishing.
 • Yıldırım, I. (2019) Examining the willingness to communicate in English of students learning English as a foreign language in a higher education institution. Unpublished master's thesis, Bahçeşehir University Institute of Educational Sciences, Istanbul.
 • Yıldırım, I. (2019). Examining the willingness to communicate in English of students learning English as a foreign language in a higher education institution. Unpublished master's thesis, Başakşehir University Institute of Educational Sciences, Istanbul.
 • Zaptçıoğlu Çelikdemir, D. & Tükel Paker, İ. (2019). The importance of organizational communication in the realization of organizational change. İzmir Journal of Economics (İzmir Journal of Economics), 34 (3), 431-441.
 • Zerey, (2017). The relationship between willingness to communicate and the classroom environment in environments where English is used as a foreign language. Unpublished master's thesis, Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.