KOBİ’LER BİLGİ ÇAĞINA HAZIR MI? TÜRK KOBİLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ: SEKTÖRLER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Günümüzde, özellikle gelişmiş ülkelerdeki pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlayan ve önemi giderek artan bilgi yönetimi yaklaşımını tanımlamak gerekirse bilgi yönetimi; örgütün hedefleri doğrultusunda enformasyon teknolojilerinden ve insan kaynaklarından faydalanarak örgütteki bilgi stokunun genişlemesini amaçlayan stratejik bir yönetim süreci olmaktadır. Bilgi yönetiminin temeli olan bilgi kavramı ise; veri ve enformasyon süreçlerinden geçtikten sonra bilgi haline gelmekte ve bir anlam kazanmaktadır. İnsanlar bilginin peşinden koşmakta çünkü bilginin işlerinde başarılı olmalarını sağlayacağını düşünmektedir. Belirsizlik durumunda en çok aranan çare bilgi olmaktadır. Örgütlerde, bilgi için gerçek bir pazar bulunmaktadır. Bilgi pazarında da, diğer ürün ve hizmet pazarlarında olduğu gibi ürün alış verişini tatminkar bir fiyat ile geliştirmek isteyen alıcılar ve satıcılar yer almaktadır. Bu çalışmada, küçük ve orta ölçekli işletmelerde bilgi yönetimi konusunda bir uygulama oluşturmaya ve bilgi yönetimi araçlarının küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından ne derecede tanındığı, yararlanıldığı konusunda bir durum saptaması yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın ışığı altında görülmektedir ki bilgi yönetimi; küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tanınan ve ne anlam taşıdığı bilinen bir kavramdır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler pek çok bilgi yönetimi aracını sıklıkla kullanmakta ve bundan bir fayda sağlayabilmektedir.

KOBİ’LER BİLGİ ÇAĞINA HAZIR MI? TÜRK KOBİLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ: SEKTÖRLER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Günümüzde, özellikle gelişmiş ülkelerdeki pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlayan ve önemi giderek artan bilgi yönetimi yaklaşımını tanımlamak gerekirse bilgi yönetimi; örgütün hedefleri doğrultusunda enformasyon teknolojilerinden ve insan kaynaklarından faydalanarak örgütteki bilgi stokunun genişlemesini amaçlayan stratejik bir yönetim süreci olmaktadır. Bilgi yönetiminin temeli olan bilgi kavramı ise; veri ve enformasyon süreçlerinden geçtikten sonra bilgi haline gelmekte ve bir anlam kazanmaktadır. İnsanlar bilginin peşinden koşmakta çünkü bilginin işlerinde başarılı olmalarını sağlayacağını düşünmektedir. Belirsizlik durumunda en çok aranan çare bilgi olmaktadır. Örgütlerde, bilgi için gerçek bir pazar bulunmaktadır. Bilgi pazarında da, diğer ürün ve hizmet pazarlarında olduğu gibi ürün alış verişini tatminkar bir fiyat ile geliştirmek isteyen alıcılar ve satıcılar yer almaktadır. Bu çalışmada, küçük ve orta ölçekli işletmelerde bilgi yönetimi konusunda bir uygulama oluşturmaya ve bilgi yönetimi araçlarının küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından ne derecede tanındığı, yararlanıldığı konusunda bir durum saptaması yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın ışığı altında görülmektedir ki bilgi yönetimi; küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tanınan ve ne anlam taşıdığı bilinen bir kavramdır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler pek çok bilgi yönetimi aracını sıklıkla kullanmakta ve bundan bir fayda sağlayabilmektedir.