Türkiye'de Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanımına İlişkin Nitel Bir Araştırma

Giyilebilir teknoloji, kullanıcılar tarafından giyilebilen ve genellikle biyolojik ve fizyolojik verilerle ilgili bilgileri algılama, izleme ve analiz etmeyi içeren bir akıllı elektronik cihaz kategorisini ifade eder. 21. yüzyılın başından itibaren giyilebilir cihazlar, dünya genelinde önce sanayide ve laboratuar ortamında, hemen ardından da tüketiciler arasında hergün çok daha fazla kullanılmaya başlayan teknolojiler sunmaya başlamıştır. Fernandez (2014) giyilebilir cihazları “...giysilerle veya vücuda takılabilen her türlü hesaplamalı veya duyusal elektronik cihazlar…” şeklinde tanımlamıştır. Giyilebilir cihazlar, gelişmiş bilgi ve iletişim araçlarıyla insanların günlük yaşamını kolaylaştırmaktadır. Son on yılda ise dünyada son tüketiciler tarafından talep daha da artmış ve giyilebilir ürünler pazarı, 2020'de 69 milyar $'dan %18.1 artarak 2021'de 81,5 milyar $' a ulaşmıştır. (GlobalData Report,2020). Araştırmanın amacı, giyilebilir teknolojilerin Türk pazarında Y kuşağı tarafından nasıl kabul görebileceğini bulmaktır ve derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak Y kuşağındaki belli patern ve kalıpları tespit etmek ve Lin, Shih ve Sher (2007, p.646) tarafından oluşturulan Teknolojiye Hazırlık ve Kabul Modeli’ni kullanarak, Y kuşağının giyilebilir teknolojilerle ilgili görüşleri nitel bir araştırma yaklaşımla model ile ilgili kavramsal bir çalışma ortaya koyulmuştur. Sonuçlar tümdengelim yaklaşımı ve tasarımı ile birlikte değerli veriler sağlamakta ve Y kuşağınının giyilebilir teknolojileri kabulü ve kullanma niyeti ile ilgili varolan bir model üzerinde bir araştırma özelliği taşımaktadır. Bu makale, özgün Türkiye’de Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanımına İlişkin Nitel Bir Araştırma yüksek lisans tezimden üretilmiştir.

___

 • Aldin, L. and de Cesare, S. (2011). A literature review on business process modelling: New frontiers of reusability. Enterprise Information Systems, 5(3), 359-383.
 • Best, R. J., Hawkins, D. I., and Mothersbaugh, D. L. (2007). Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. McGraw-Hill.
 • Colicev, A., Malshe, A., and Pauwels, K. (2018). Social media and customer-based brand equity: An empirical investigation in retail industry. Administrative Sciences, 8(3), 55.
 • Demirci, Ş. (2018). Giyilebilir teknolojilerin sağlık hizmetlerine ve sağlık hizmet kullanıcılarına etkileri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 985-992
 • Demmers, J., Weltevreden, J. W., and van Dolen, W. M. (2020). Consumer engagement with brand posts on social media in consecutive stages of the customer journey. International Journal of Electronic Commerce, 24(1), 53-77.
 • Duangruthai, V., & Leslie, K. (2019). Impact of Social Media on Consumer Behavior. International Journal of Information and Decision Sciences. 11. 10.
 • Erasmus, A. C., Boshoff, E., and Rousseau, G. G. (2001). Consumer decision-making models within the discipline of consumer science: S critical approach. Journal of Consumer Sciences, 29, 82-90.
 • Howard, J. A., and Sheth, J. N. (1969). The theory of buyer behavior. New York, 63, 145.
 • Hoyer, W. D., Kroschke, M., Schmitt, B., Kraume, K., and Shankar, V. (2020). Transforming the customer experience through new technologies. Journal of interactive marketing, 51(1), 57-71.
 • Jin, C. (2013). The perspective of a revised TRAM on social capital building: The case of Facebook usage. Information and Management, 50(4), 162-168.
 • Kotler, P., Kartajaya, H., and Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0-Moving from Traditional to Digital. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. Narwal, M., and Sachdeva, G. (2013). Impact of information technology (IT) on consumer purchase behavior. Researchers World, 4(3), 41.
 • Lemon, K. N., and Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. Journal of Marketing, 80(6), 69-96.
 • Lin, C. H., Shih, H. Y., and Sher, P. J. (2007). Integrating technology readiness into technology acceptance: The TRAM model. Psychology and Marketing, 24(7), 641-657.