Selçuk İletişim

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan Selçuk İletişim Dergisi yılda 2 (iki) kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayımlanan "HAKEMLİ" bir dergidir. İletişim bilimlerinin tüm alanlarıyla ilgili inceleme, derleme, değerlendirme ve araştırmaların yer aldığı bilimsel nitelikte bir dergidir. Bu kapsamda iletişim bilimleri ve ilgili disiplinlerle alakalı bilimsel makalelere yer veren Selçuk İletişim Dergisi, akademik standartlara uygun yayınlar hazırlayarak iletişim alanına bilimsel anlamda katkı sunmayı amaçlamaktadır. Selçuk İletişim DergisiTÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Index Copernicus,  OAJIEuroPubSobiadSciLit,  ResearchBib,  ERIH PLUSElektronische Zeitschriftenbibliothek, InfoBase Index, JournalTOCs, AcarIndex ve DRJI veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Cilt: 16 Sayı: 2 -2023Son Sayı