Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

AMAÇ: Staphylococcus aureus önemli bir nozokomiyal enfeksiyon etkenidir. Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) enfeksiyonları, morbidite ve mortalitede artış ve yüksek maliyetli sağlık harcamalarına neden olur. Sunulan araştırmada Pamukkale Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ortamında rutin olarak kullanılan stetoskopların diyaframlarında S.aureus kolonizasyonu varlığı araştırılmıştır. YÖNTEMLER: Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli 103 doktorun (68’i dahiliye, 30’u cerrahi, 5’i yoğun bakım servisi çalışanı) kullandığı stetoskoplar alındı. Stetoskopların diyaframından sürüntü yöntemiyle alınan örnekler mannitollü tuzlu agara ekildi. Konvansiyonel yöntemler ile S.aureus olarak tanımlanan bakterilerde metisilin direnci Kirby-Bauer disk difüzyon metodu ile araştırıldı. BULGULAR: Alınan farklı örneklerden 5 (%4.9) S.aureus izolasyonu yapılırken, sadece bir izolat (%1.0) MRSA olarak saptandı. SONUÇ: Hastane ortamında ortak kullanılan eşyalar ile mikroorganizmalar kolaylıkla yayılabilmektedir. Stetoskopların da hastane enfeksiyonlarının yayılmasında rolü olabilir. Hastane ortamında yapılan S.aureus taramalarına stetoskoplar da dahil edilmelidir.

Investigation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization on stethoscopes

OBJECTIVE: Staphylococcus aureus is an important nosocomial infectious agent. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infections are associated with increased morbidity, mortality and health care costs. In this study, the diaphrams of routinely used stethoscopes in Pamukkale University Education, Training and Research Center were screened for MRSA colonization. METHODS: In Pamukkale University Education, Training and Research Center, one - hundred and three stethoscopes used by doctors’ (68 internal medicine, 30 surgery and 5 intensive care units personnel) were sampled. Totally swab samples of stethoscopes’ diaphragms have cultured on mannitol salt agar. Methicilin resistance have been screened among conventionally identifi ed S.aureus by Kirby-Bauer disk diffusion method. RESULTS: Out of 5 (4.9%) samples were positive for S.aureus while only one (1.0%) isolate have been identifi ed as MRSA. CONCLUSION: Microorganisms are easily spread by the common items used in the hospital environment. Stethoscopes may play a role in the spread of hospital infections. Stethoscopes should be included in S.aureus screening procedures from hospital environment.

Kaynakça

1. Fluit AC, Schmitz FJ, Verhoef J; European SENTRY Participant Group. Frequency of isolation of pathogens from bloodstream, nosocomial pneumonia, skin and soft tissue, and urinary tract infections occurring in European patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2001;20:188–191.

2. Waldvogel FA. Staphylococcus aureus. In Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (ed.), Principles and practices of infectious diseases, 4th ed. Churchill Livingstone, New York,1995; p.1754–1777.

3. Kennedy KJ, Dreimanis DE, Beckingham WD, Bowden FJ. Staphylococcus aureus and stethoscopes. MJA 2003;178:468.

4. Smith MA, Mathewson JJ, Ulert A, et al. Contaminated stethoscopes revisited. Arch Intern Med 1996; 156:82–84.

5. Youngster I, Berkovitch M, Heyman E, Lazarovitch Z, Goldman M. The stethoscope as a vector of infectious diseases in the paediatric division. Acta Paediatr 2008;97:1253–1255.

6. Bernard L, Kereveur A, Durand D, et al. Bacterial contamination of hospital physician’s stethoscopes. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:626–628.

7. Hudson H. Stethoscopes and infection control: a study into the use of stethoscopes in a paediatric ward and their possible contamination. J Child Health Care 2003;7:142–143.

8. Uneke CJ, Ogbonna A, Oyibo PG, Onu CM. Bacterial contamination of stethoscopes used by health workers: public health implications. J Infect Dev Ctries 2010;4:436–441.

9. Fenelon L, Holcroft L, Waters N. Contamination of stethoscopes with MRSA and current disinfection practices. J Hosp Infect 2009;71:376–378.

10. Merlin MA, Wong ML, Pryor PW, et al. Prevalence of methicillin–resistant Staphylococcus aureus on the stethoscopes of emergency medical services providers. Prehosp Emerg Care 2009;13:71–74.

11. Sanders S. The stethoscope and cross–infection revisited Br J Gen Pract 2005;55:54–55.

12. Núñez S, Moreno A, Gren K, Villar J. The stethoscope in the Emergency Department: a vector of infection? Epidemiol Infect 2000;124:233–237.

13. National Committe for Clinical Laboratory Standarts:Performance Standarts for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests. NCCLS Document, 6th Ed. Wayne Pa, Approved Standart M2–A5. (M100–S7),2002.

14. Turgut H, Saçar S, Sungurtekin H, ve ark. Nozokomiyal metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonlarının epidemiyolojisi. Nobel Med 2005; 1:7–10.

15. Marinella MA, Pierson C, Chenoweth C. The stethoscope – a potential source of nosocomial infection? Arch Intern Med 1997;157:786–790.

16. Mangi RJ, Andriole VT. Contaminated stethoscopes: A potential source of nosocomial infections. Yale J Biol Med 1972;45:600–604.

17. Uneke CJ, Ogbonna A, Oyibo PG, Ekuma U. Bacteriological assessment of stethoscopes used by medical students in Nigeria: implications for nosocomial infection control. World Health Popul 2008;10:53–61.

18. Jones JS, Hoerle D, Riekse R. Stethoscopes: a potential vector of infection? Ann Emerg Med 1995;26:296–299.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 216

Sayıdaki Diğer Makaleler

Endotel disfonksiyonu

YALIN TOLGA YAYLALI, Mete KÜÇÜKASLAN

Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Emel MİRZA, Duygu KUNAK, Canan KARA, Gülay ÖZÇELİK, Cüneyt TEĞİN, Yaşar PAZIR, İlyas PIRTI

Erişkin bir Heck hastalığı olgusu

Sinan KORKMAZ, Nida KAÇAR, Levent TAŞLI, Berna ŞANLI, NEŞE DEMİRKAN

Radial arter greftinin büyük doğal adaptasyon yeteneği; tercih sebebi mi, değil mi?

Zekeriya ARSLAN, Mustafa APARCI, Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN

Plak tip psoriazisde metotreksatın oral ve subkutanöz kullanımının kıyaslanması: 5 yıllık retrospektif inceleme

Levent TAŞLI, Nide KAÇAR, Necibe YILDIZ, Berna ŞANLI, Şeniz ERGİN

Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve öz-bakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet BOSTANCI, Burçin Merve ATAK, Seval KISAOĞLU, Sultan PARASIZ, Hüseyin KAYGISIZ, Arda ÇINARLIK, Ezgi KARASU

Erişkin Still hastalığı: 17 vakayı içeren klinik deneyimimiz

Veli ÇOBANKARA, Ayşe BALKARLI, Şerife AKALIN

Sfenokavernöz sendrom

Nedim ONGUN, Eylem DEĞİRMENCİ, Atilla OĞUZHANOĞLU

Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

İ. Aydın FIŞKIRMA, Murat BEKTAŞ, Uğur KİMYON, ÇAĞRI ERGİN

Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi

Merve VANLI, Yasemin GÜNDOĞMUŞ, Cemile Mukadder ÖZKILIÇ, Nilay TÜRK ŞEN