Radial arter greftinin büyük doğal adaptasyon yeteneği; tercih sebebi mi, değil mi?

Koroner baypas ameliyatında akımı sağlamak için radial arterin kullanıldığı ilk uygulamalardan sonra, perioperatif spazm ve postoperatif erken tıkanma oranlarının yüksek bulunması nedeniyle bu uygulamalardan uzaklaşılmıştır. Ancak, uzun periodlardan sonra bile açık kalabilirliğinin yüksek olması sayesinde arter grefti seçenekleri arasında önemli yerini yeniden kazanmıştır. Baypas sırasında damar yatağı oluşturmak için kullanılan radial arterin gösterdiği anatomik ve akımsal adaptasyonun sergilendiği bir olguyu sunmayı amaçladık. Ayrıca akım adaptasyonunun restenoz olarak yanlış algılanabileceğinin üzerinde durmayı amaçladık.

Good natural capability of adaptation of radial arterial grafts; is it preferable or not?

Following the fi rst use of radial artery as a conduit for coronary bypass, it was abandoned because of higher rate of artery spasm during surgery and prematurely occlusion in postoperative period. However, by means of its higher patency rates even after a long period, as a result of pedicled harvesting technique and pharmacologic manipulation, radial artery regained being a remarkable choice of arterial grafting. Here we aimed to present a case in which a patient had been used radial artery for replacing to another vascular bed and its anatomic and fl ow adaptation after bypass surgery. Also we aimed to highlight the fact of fl ow adaptation of a radial artery graft which could be misdiagnosed as a restenosis.

Kaynakça

1. Carpentier A, Guermonprez JL, Deloche A, Frechette C, DuBost C. The aorta-to-coronary radial artery bypass graft. A technique avoiding pathological changes in grafts. Ann Thorac Surg 1973;16:111-121.

2. Chardigny C, Jebara VA, Acar C, et al. Vasoreactivity of the radial artery. Comparison with the internal mammary and gastroepiploic arteries with implications for coronary artery surgery. Circulation 1993;88: 115-127.

3. Kaufer E, Factor SM, Frame R, Brodman RF. Pathology of the radial and internal thoracic arteries used as coronary artery bypass grafts. Ann Thorac Surg 1997; 63:1118-1122.

4. Chong WC, Collins P, Webb CM, et al. Comparison of fl ow characteristics and vascular reactivity of radial artery and long saphenous vein grafts Journal of Cardiothoracic Surgery 2006;3:1:4.

5. Moran SV, Baeza R, Guarda E, et al. Predictors of radial artery patency for coronary bypass operations. Ann Thorac Surg 2001;72:1552-1556.

6. Miwa S, Desai N, Koyama T, Chan E, Cohen EA, Fremes SE. Radial Artery Angiographic String Sign: Clinical Consequences And The Role Of Pharmacologic Therapy. Ann Thorac Surg 2006;81:112-119.

7. Maniar HS, Sundt TM, Barner HB, et al. Effect of target stenosis and location on radial artery graft patency. J Thorac Cardiovasc Surg 2002;123:45-52.

8. Shimizu T, Ito S, Kikuchi Y, et al. Arterial conduit shear stress following bypass grafting for intermediate coronary artery stenosis: a comparative study with saphenous vein grafts. Eur J Cardiothorac Surg 2004;25:578-584.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 235

Sayıdaki Diğer Makaleler

Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

İ. Aydın FIŞKIRMA, Murat BEKTAŞ, Uğur KİMYON, ÇAĞRI ERGİN

Radial arter greftinin büyük doğal adaptasyon yeteneği; tercih sebebi mi, değil mi?

Zekeriya ARSLAN, Mustafa APARCI, Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN

Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve öz-bakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet BOSTANCI, Burçin Merve ATAK, Seval KISAOĞLU, Sultan PARASIZ, Hüseyin KAYGISIZ, Arda ÇINARLIK, Ezgi KARASU

Erişkin bir Heck hastalığı olgusu

Sinan KORKMAZ, Nida KAÇAR, Levent TAŞLI, Berna ŞANLI, NEŞE DEMİRKAN

Sfenokavernöz sendrom

Nedim ONGUN, Eylem DEĞİRMENCİ, Atilla OĞUZHANOĞLU

Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi

Merve VANLI, Yasemin GÜNDOĞMUŞ, Cemile Mukadder ÖZKILIÇ, Nilay TÜRK ŞEN

Plak tip psoriazisde metotreksatın oral ve subkutanöz kullanımının kıyaslanması: 5 yıllık retrospektif inceleme

Levent TAŞLI, Nide KAÇAR, Necibe YILDIZ, Berna ŞANLI, Şeniz ERGİN

Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Emel MİRZA, Duygu KUNAK, Canan KARA, Gülay ÖZÇELİK, Cüneyt TEĞİN, Yaşar PAZIR, İlyas PIRTI

Endotel disfonksiyonu

YALIN TOLGA YAYLALI, Mete KÜÇÜKASLAN

Erişkin Still hastalığı: 17 vakayı içeren klinik deneyimimiz

Veli ÇOBANKARA, Ayşe BALKARLI, Şerife AKALIN