Sfenokavernöz sendrom

Sfenokavernöz sendrom, kavernöz sinüs ve/veya süperior orbital fissür içindeki primer veya sekonder lezyonlar ile bu yapılardan geçen kraniyal sinirlere bası yapan orbita veya intrakraniyal kavitedeki lezyonlar sonucu gelişen bir tablodur. Bu yazıda sağda görme keskinliğinde azalma, çift görme ve sağ göz kapağında düşüklük ile başvuran ve sfenokavernöz sendrom tanısı alan 30 yaşında bir erkek olgu sunulacaktır.

Sphenocavernous syndrome

Sfenokavernöz sendrom, kavernöz sinüs ve/veya süperior orbital fissür içindeki primer veya sekonder lezyonlar ile bu yapılardan geçen kraniyal sinirlere bası yapan orbita veya intrakraniyal kavitedeki lezyonlar sonucu gelişen bir tablodur. Bu yazıda sağda görme keskinliğinde azalma, çift görme ve sağ göz kapağında düşüklük ile başvuran ve sfenokavernöz sendrom tanısı alan 30 yaşında bir erkek olgu sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Sfenokavernöz sendrom, diplopi, pitoz, manyetik rezonans görüntüleme, kavernöz sinüs, orbital fissür -------------------------------------------------------------------------------- Sphenocavernous syndrome Nedim Ongun, Eylem Değirmenci, Attila Oğuzhanoğlu Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Ad, Denizli Sphenocavernous syndrome is a clinical situation which results from primary and secondary lesions in the cavernous sinus and/or superior orbital fissure and in the le-sions of orbit and intracranial cavity that affect cranial nerves extending into these struc tures. In this paper, we report a 30-year-old man with spheno cavernous syndrome who presented with decreased visual acuity, diplopia and right blepharoptosis

Kaynakça

1. Miller RN, Newman NJ, Biousse V, Kerrison JB. Walsh and Hoyt’s clinical neuro-ophthalmology: the Essentials. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams, Igaku Shoin, 2008;385-387.

2. Zingale A, Albanese V, Giuffrida A, Pappalardo P, Barbagallo G. Painful ophthalmoplegia syndrome (spheno-cavernous syndrome) caused by a ruptured posterior communicating artery aneurysm. A brief report. J Neurosurg Sci 1997;41:299-301.

3. Colak A, Benli K, Dönmez T, Onol B. Papillary carcinoma of the sphenoid sinus associated with sphenoid sinus abscess presenting as cavernous sinus syndrome. A case report. J Clin Neuroophthalmol 1990;10:18-20.

4. Brazis PW, Masdeu JC, Biler J. Localization in clinical neurology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2007;195-196.

5. Ropper AH, Brown RH. Adam’s and Victor’s principles of neurology. (Çeviri editörü: Murat Emre) Sekizinci Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi, 2006;234-235.

6. Kline LB, Hoyt WF. The Tolosa-Hunt syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;71:577-582.

7. Mendez JA, Arias CR, Sanchez D et al. Painful ophthalmoplegia of the left eye in a 19-year-old female, with an emphasis in Tolosa-Hunt syndrome: a case report. Cases J 2009;2:8271.

8. Jain R, Sawhney S, Koul RL, Chand P. Tolosa-Hunt syndrome: MRI appearances. J Med Imaging Radiat Oncol 2008;52:447-451.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

476 109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mesane kanserinde idrar sitolojisinin tanısal önemi

Merve VANLI, Yasemin GÜNDOĞMUŞ, Cemile Mukadder ÖZKILIÇ, Nilay TÜRK ŞEN

Erişkin Still hastalığı: 17 vakayı içeren klinik deneyimimiz

Veli ÇOBANKARA, Ayşe BALKARLI, Şerife AKALIN

Erişkin bir Heck hastalığı olgusu

Sinan KORKMAZ, Nida KAÇAR, Levent TAŞLI, Berna ŞANLI, NEŞE DEMİRKAN

Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ve öz-bakım gücü düzeyleri ve etkileyen faktörler

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet BOSTANCI, Burçin Merve ATAK, Seval KISAOĞLU, Sultan PARASIZ, Hüseyin KAYGISIZ, Arda ÇINARLIK, Ezgi KARASU

Endotel disfonksiyonu

YALIN TOLGA YAYLALI, Mete KÜÇÜKASLAN

Plak tip psoriazisde metotreksatın oral ve subkutanöz kullanımının kıyaslanması: 5 yıllık retrospektif inceleme

Levent TAŞLI, Nide KAÇAR, Necibe YILDIZ, Berna ŞANLI, Şeniz ERGİN

Uzmanlık ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı-alternatif tıp hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumları

AHMET ERGİN, Celile HATİPOĞLU, Ali İhsan BOZKURT, Emel MİRZA, Duygu KUNAK, Canan KARA, Gülay ÖZÇELİK, Cüneyt TEĞİN, Yaşar PAZIR, İlyas PIRTI

Steteskoplarda metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması

İ. Aydın FIŞKIRMA, Murat BEKTAŞ, Uğur KİMYON, ÇAĞRI ERGİN

Radial arter greftinin büyük doğal adaptasyon yeteneği; tercih sebebi mi, değil mi?

Zekeriya ARSLAN, Mustafa APARCI, Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN

Sfenokavernöz sendrom

Nedim ONGUN, Eylem DEĞİRMENCİ, Atilla OĞUZHANOĞLU