LANDSCAPES, CITYSCAPES AND MULTIPLE DWELLERS: SOUTHWESTERN GEORGIA AND NORTHEASTERN TURKEY IN THE LENS OF THE RUSSO- TURKISH WAR AND PEACE

In the article there is discussed the photographic material, depicting the Russo-Turkish War of 1877-1878, as well as the periods before and after this major event of our interest. The base material for the key study is the "Ermakov Collection" kept at the Georgian National Museum in Tbilisi, Georgia, consisting works of Ermakov himself and other photographers. Yet, this is the first attempt to contextualize the Collection in relation with the War and geopolitical situation between Russian and Ottoman Empires in the late nineteenth century. Photography is treated as a tool of military intelligence and with its later commercial and/or scientific meanings.

Peyzaj, Şehir Manzaraları ve Çoklu Kent Sakinleri: Rus-Türk Savaş ve Barışının Gözünden Gürcistan’ın Güneydoğusu ve Türkiye’nin Kuzeydoğusu

Bu makalede 1877-1878 tarihleri arasında gerçekleşen Rus-Türk Savaşı'nı ve söz konusu dönemin öncesi ve sonrasını betimleyen fotoğraflar tartışılmaktadır. Çalışmanın temeli, Ermakov ve diğer fotoğrafçıların eserlerini içeren ve Tiflis, Gürcistan Ulusal Müzesi'nde bulunan "Ermakov Koleksiyonu"ndaki görsel materyale dayanmaktadır. Bu çalışma söz konusu koleksiyonu, 19. yüzyılın sonlarında Rus ve Osmanlı İmparatorlukları arasında gerçekleşen savaş ve jeopolitik durum bağlamında incelemeye girişen ilk araştırmadır. Fotoğrafçılık, askerî istihbaratın bir aracı olarak ve daha sonraları ticari ve / veya bilimsel anlamlarıyla ele alınmıştır.

Kaynakça

De Herder, Hans, Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, ed. J. Hannavy (New York and London: Routledge. Taylor and Francis Group, 2008).

Ermakov, Dmitry, Katalog fotograficheskikh vidov i tipov D. Ermakova (Russian: Catalogue of the Photographic Views and types of D. Ermakov) (Tiflis: 1896).

Lenman, Robin (ed.), Oxford Companion to Photograph, (Oxford University Press, 2005).

Mamatsashvili Lika, Maes Herman, Dimitri Ermakov. Photographer and Collector (Tbilisi: Georgian National Museum, 2014).

Morozov, Sergey, Russkie puteshevstvenniki fotografi (Russian: Russian Traveler Photographers) (Moscow: Geografgiz, 1953).

Popov Anatoly, Iz istorii Rossijskoj fotografii (Russian: From the History of Russian Photography), (Moscow: Izdatel'stvo moskovskogo universiteta, 2009).

Svetopis' Dmitrija Ermakova. Raboti Tiflisskogo fotografa kontsa XIX – nachala XX veka, Katalog vistavki (Russian: Works of the Tiflis-based photographer of the late 19 th and early 20 th centuries) (Moscow: Gosudarstvenniy Muzey Vostoka, 2017).

Warner Marien, Mary, Photography. A Cultural History (New Jersey: Prentice Hall inc., and Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 2002).

Kaynak Göster