Fuar Stant Tasarım Kriterleri ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi

Geçmişten günümüze ticari sergilemenin en çok önem arz ettiği iletişim platformları fuarlardır. Sergileme endüstrisindeki gelişmelere paralel olarak fuar stantları, bu iletişimin sağlandığı, önceden belirlenen kısa zaman aralığında, katılımcı firmalara ait ürün ve hizmetlerin tanıtımı için ön plana çıkan, çok amaçlı yüzeylerdir. Yerleşkede yeri ve konumlanma süreci belli olan stant yerleşimlerinin doğru bir mekan tasarımı ile oluşturulması; fuarın başarılı ve verimli gerçekleşebilmesi açısından en önemli unsurdur. Tasarım, hazırlanma ve uygulama süreçlerinin her aşamasının hassasiyetle üzerinde durulması gerekmektedir. Özel üretim kapsamındaki bölgesel mekan okumaları ve algısal yönlendirmeyle bir tasarım alanı olarak ele alınan fuar stantları; işlevsel birimlerin kısıtlı bir alanda bütünleştirilmiş halidir. Çalışmada; gerçekleşmiş fuarların belirli zaman dilimindeki gelişme gösterdiği süreç üzerinde durularak, günümüzdeki fuar stantlarının uygulama teknikleri ve yerleşim düzenindeki önemli unsurlarına yer verilmiştir. Yöntem olarak fuar çeşitleri, tasarlanan standın işlevsel özelliklerinin katılım süreci ve amacına göre nasıl farklılaşabildiği üzerine yapılan literatür araştırmasıyla geliştirilen çalışmada, tasarım ergonomisi şekil ve resimli örneklerle ifade edilmiştir. Fuar türüne ve sergilenmesi gereken ürün çeşitliliğine göre tasarlanan standın, sahibi olan kurumsal firmanın tanıtımı gereğince birimlerin, ziyaretçiler tarafından ne şekilde ayırt edilmesi gerektiği stant kurgusuna göre açıklanmıştır. Sonuç olarak, üretim için ele alınan her standın belirlenen bir süreç içerisinde, hedef alınan ziyaretçi kitlesine hitap edebilmesi, algıda seçicilik unsurlarıyla geliştirilmesi ve farklı yönlendirme teknikleriyle insan oranına uygun tasarlanması gerektiği ortaya çıkmıştır. Estetik görünüm, stant içi dolaşım süresi, tasarımın işlevselliğinin önemi gözlenmiştir. Defalarca kullanıma imkan sağlayan temel malzemelerle üretilme, montaj kolaylığı, fuardaki yerleşim alanı ve konumunun kurumsal firmalar için ekonomik açıdan değerlendirme unsuru olduğu belirlenmiştir. Görsel örneklerle desteklenmiş stant üretim ve fuar sonrası söküm aşamaları son bölümde ifade edilmiştir. Malzeme tedariği, form geliştirme, tasarım, işlevsellik ve üretim gibi birçok unsuru kısıtlı bir sürede değerlendirme imkanı sağlayan fuar stant tasarımı, tasarımcı kimliğiyle var olan iç mimar ve diğer disiplinlerdeki araştırmacıların bu çalışmadan yola çıkarak farklı kurgusal yaklaşımları deneyimleyeceği ön görülmektedir.

Exhibition Stand Design Criteria and Examining Implementation Processes

The communication platforms where commercial exhibitions have been of the greatest importance from the past to the present are fairs. The developments in the industry exhibition, fair stands, this communication is provided, a predetermined short time interval, prominent for promotion of product, services from the participating companies, multi-purpose surfaces. Creation of stand layouts with a correct space design on the campus; It is the most important element in terms of the successful and efficient realization of the fair. Every stage of the design, preparation and application processes should be carefully considered. Stands handled, as a design area with regional space readings and perceptual orientation within the scope of special production; It is the integration of functional units in a limited area. In the study; the process in which the fairs show a certain development, the application techniques of today's fair stands, the important elements in the settlement are given. As a method, developed by literature research on the types of fairs, how the functional features of the designed stand can differ according to the participation process, purpose, design ergonomics figures, illustrated examples are given. In accordance with the promotion of the corporate company that owns the stand, which is designed according to the type of fair, the variety of products to be exhibited, how the units should be distinguished by the visitors is explained by the stand setup. As a result, each stand handled for production should be able to appeal to the target audience within a determined process, be developed with the elements of selective perception, be designed in accordance with the human ratio with different orientation techniques. The importance of aesthetic appearance, circulation time in the stand, functionality of the design has been observed. Being produced with basic materials that allow repeated use, ease of assembly, settlement area, location in the fair are economic evaluation factors for corporate companies. Stand production, post-fair dismantling stages, supported by visual examples, are explained in the last section. It is foreseen that fair stand design, which provides the opportunity to evaluate many elements such as material supply, form development, design, functionality, production in a limited time, interior architects and researchers in other disciplines who exist with the identity of a designer will experience different fictional approaches based on this study.

___

 • Aksu, E. (2016). Küresel Bir İletişin Platformu Olarak Fuar İç Mekanları ve Uluslararası Fuarlar Üzerinden Bir İrdeleme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Armstrong, L., Exhibit Design Floorplan Fundamentals, Best Practices In Trade Show and Event Marketing Exhibitor Magazine, https://www.exhibitoronline.com/topics/article.asp?ID=906) (Erişim Tarihi: 08.11.2021, saat: 11.15)
 • Berber, A., Kurt M. (2016). İşletmecilik Tarihi Bağlamında İlk Dünya Fuarı (Londra, 1851), İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Cilt: 45, İstanbul, Özel Sayı, 174-181
 • Bozkurt, N. (2001). Fuar Mekanlarında Amaç Değişikliğine Bağlı Görsel Algı Faktörlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çetin, C. İ. (2021). Sergileme Tasarımının Gelişimi ve Çok Amaçlı Sergileme Mekanı İncelemesi: Winzavod Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ed. Doç. Dr. Nezihat Köşklük Kaya, 1. Basım, Mayıs, s.2-26, Serüven Yayınevi, Güzelbahçe/ İzmir.
 • Eryeli, M. (2017). Fuar Organizasyonlarında Geçici Süreli Mekan Kurgusu ve Ziyaretçi Davranışı İlişkisinin Sentaktik Olarak İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kara, E. (2019). Türkiye’de Fuarcılık Sektörü ve Fuar Şirketlerinde Kurumsallaşma: Bir Firma Araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Narmanlı, A. S. (2019). İstanbul Mobilya Fuarlarında Özel Tasarım Stantların İç Mekan Açısından İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Süt Dünyası, Gen. Yayın Yön.: İbrahim Gümüş, Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı Edt Expo. Süt Ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Ocak-Şubat 2016, Sayı: 11, s. 56, ISSN: 1309-2537
 • Onaran, B. (2006). Ticari Amaçlı Sergilemelerde Farklı Ürün Türlerine Göre İç Mekan Tasarımı. Sanatta Yeterlilik Tezi, Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı, Ankara.
 • TOBB, (2015). Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar, s.3-6, Ankara.
 • Yılmaz, A. (2013). Fuar Standı Tasarımında Süreç Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • İnternet Kaynakları
 • Url-1: Crystal Palace. https://www.britannica.com/topic/Crystal-Palace-building-London (Erişim tarihi: 06.11.2021, saat: 21.19)
 • Url-2: Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr (Erişim tarihi: 06.11.2021, saat: 17.00)
 • Url-3: İnegöl Mobilya fuarı. https://divanse.com/modef-inegol-mobilya-fuari-2021 (Erişim Tarihi: 08.11.2021, saat: 08.25)
 • Url-4: Anuga Köln Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı. http://www.gonento.org.tr/content/420/gonen-ticaret-odasi-anuga-gida fuari%E2%80%99na-hazirlaniyor (Erişim Tarihi: 08.11.2021, saat: 08.40)
 • Url-5: Expo 2016 Antalya /https://sahipkiran.org/2016/09/22/antalya-expo-2016 (Erişim Tarihi: 08.11.2021, saat: 8.40)
 • Url-6: Standart Stand Örneği Octanorm Sistem. /http://dunyadizayn.com.tr/hizmetlerimiz/paket-standlar ve Stant Ölçüleri. http://www.detayfuarcilik.com/wp-content/uploads/2015/09/Stand-Olculeri.jpg (Erişim Tarihi: 09.11.2021, saat: 10.00)
 • Url-7: İottie Standı. iOttie CES Exhibition Booth by James Byun at Coroflot.com (Erişim Tarihi: 12.11.2021, saat: 13.00)
 • Url-8: Maybank Standı. https://www.behance.net/gallery/75880539/Exhibition-stands-2019-(Maybank-5x4) (Erişim Tarihi: 12.11.2021, saat: 13.12)
 • Url-9: Emaar Standı. https://www.behance.net/gallery/27536981/Exhibition-stand (Erişim Tarihi: 12.11.2021, saat: 13.22)
 • Url-10: Aron Priest, Milano Design Week. https://www.solopress.com/blog/print-inspiration/quirky-booths/ (Erişim Tarihi: 12.11.2021, saat: 13.23)
 • Url-11: Moma Standı. https://dribbble.com/shots/8170761-Momo-Stand-Exhibition-Design (Erişim Tarihi: 12.11.2021, saat: 13.28)
 • Url-12: Görüş Hizası. https://www.displaywise.com.au/ (Erişim Tarihi: 13.11.2021, saat: 15.00)
 • Url-13: NDGA, Görüş alan ölçütleri. https://ndga.wordpress.com/2012/04/02/infograficos-sinalizacao-ambientacao-1 (Erişim Tarihi: 06.07.2022, saat: 10.00)
 • Url-14: Milano Fuarı. https://divisare.com/projects/315468-labics-filippo-romano-salone-del-mobile-elica-exhibition-stand (Erişim Tarihi: 18.07.2022, saat: 17.00)
 • Url-15: Kaldewei Standı. https://www.behance.net/gallery/70628995/KALDEWEI-exhibition-stand- (Erişim Tarihi: 18.07.2022, saat: 17.05)
 • Url-16: GM Design Standı. https://tr.pinterest.com/pin/712976184732476283 ve Cabal Beneficios Standı. https://www.coroflot.com/maarcospaaulo/Cabal-Benef%C3%ADcios (Erişim Tarihi: 18.07.2022, saat: 17.25)
 • Url-17: GE TIP Trailer& Tankers Standı. http://andrewshillito.com/ (Erişim Tarihi: 19.07.2022, saat: 10.00)
 • Url-18: Düşey Görüş Hizası. https://www.dimensions.com/element/wall-artcom (Erişim Tarihi: 19.07.2022, saat: 10.10)
 • Url-19: Merkezi Stantlar. https://www.coroflot.com/cgsenthil/Exhibition-Stand (Erişim Tarihi: 19.07.2022, saat: 10.25)
 • Url-20: Art Line Standı. https://www.behance.net/gallery/32046789/rosneft (Erişim Tarihi: 19.07.2022, saat: 10.40)
 • Url-21: Geniş Açıklıklı Stant. https://www.behance.net/gallery/55226767/LENOVO-MOTO (Erişim Tarihi: 19.07.2022, saat: 11.25)
 • Url-22: Teatral Stant. https://www.behance.net/gallery/3656853/Stand-Depuy-2011 (Erişim Tarihi: 20.07.2022, saat: 9.00)
 • Url-23: QFabs Firması Standı. https://q-fabs.co.uk/steel/exhibition-stands.html (Erişim Tarihi: 09.11.2021)
 • Url-24: Alpaca Standı. https://alpacaexpogroup.com/story/ministry-of-transport-of-saudi-arabia-at-the-world-road-congress-2019/ (Erişim Tarihi: 02.08.2022, saat: 14.00)

___

Bibtex @araştırma makalesi { my1159187, journal = {Mimarlık ve Yaşam}, issn = {2564-6109}, address = {Kocaeli üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Kocaeli / İzmit}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {8}, number = {3}, pages = {693 - 718}, doi = {10.26835/my.1159187}, title = {Fuar Stant Tasarım Kriterleri ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Altın, Elif} }
APA Altın, E. (2023). Fuar Stant Tasarım Kriterleri ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi . Mimarlık ve Yaşam , 8 (3) , 693-718 . DOI: 10.26835/my.1159187
MLA Altın, E. "Fuar Stant Tasarım Kriterleri ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi" . Mimarlık ve Yaşam 8 (2023 ): 693-718 <
Chicago Altın, E. "Fuar Stant Tasarım Kriterleri ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi". Mimarlık ve Yaşam 8 (2023 ): 693-718
RIS TY - JOUR T1 - Fuar Stant Tasarım Kriterleri ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi AU - ElifAltın Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.26835/my.1159187 DO - 10.26835/my.1159187 T2 - Mimarlık ve Yaşam JF - Journal JO - JOR SP - 693 EP - 718 VL - 8 IS - 3 SN - 2564-6109- M3 - doi: 10.26835/my.1159187 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Mimarlık ve Yaşam Fuar Stant Tasarım Kriterleri ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi %A Elif Altın %T Fuar Stant Tasarım Kriterleri ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi %D 2023 %J Mimarlık ve Yaşam %P 2564-6109- %V 8 %N 3 %R doi: 10.26835/my.1159187 %U 10.26835/my.1159187
ISNAD Altın, Elif . "Fuar Stant Tasarım Kriterleri ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi". Mimarlık ve Yaşam 8 / 3 (Ağustos 2023): 693-718 .
AMA Altın E. Fuar Stant Tasarım Kriterleri ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi. MY. 2023; 8(3): 693-718.
Vancouver Altın E. Fuar Stant Tasarım Kriterleri ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi. Mimarlık ve Yaşam. 2023; 8(3): 693-718.
IEEE E. Altın , "Fuar Stant Tasarım Kriterleri ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi", , c. 8, sayı. 3, ss. 693-718, Ağu. 2023, doi:10.26835/my.1159187