Middle Black Sea Journal of Communication Studies

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1.4b 1.1b