Cezayir Sinemasında Devrimin İmgesel Yansıması

Cezayir devrimi insanlık tarihindeki önemli devrimlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Cezayir sinemasıda bir buçuk milyon şehidin hayatına mal olan bu önemli dönemi ölümsüzleştirmede kendi payına düşeni yaparak, Cezayir devrimini sinema sanatına taşımaktadır. Cezayir sineması, savaşın gerçekliği çerçevesinde devrim dönemini Cezayir toplumuna özgü bazı konularla ele almaktadır. Sinema bu süreci yansıtan ve yurt dışında devrimin sesini duyuran bir aracı olarak görülmüştür. Bu devrim döneminin en büyük askeri güclerinden biri karşısında zafer kazanmanın cesaret ve fedakarlıkları konusunda unutulmaz anlatılar içermektedir. Bu nedenle Cezayir devrimi birçok film yapımcısının ilgisini çekmiştir. Cezayirli sinemacılar yanında yabancı sinemacılarda bu geçmişe ilgi duymaktadır. Cezayir savaşını sinema alanında her iki tarafta kendi yönünden ve kendi yöntemine göre politik, ideolojik referansları, bağlantıları ve geçmişleri temelinde bir dizi sinematik esere dönüştürmüştür. Bu çalışmada biri Cezayirli bir yönetmen tarafından çekilen, diğeri de dışarıdan bakan İtalyan bir yönetmen tarafından çekilen iki film ile Cezayir devrimi imajının nasıl yansıdığını etnografik içerik analizi yöntemi ile ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu filmlerden biri Cezayirli yönetmen Ahmed Rachdi tarafından yönetilen "L'Opium et le Bâton" filmi olurken, ikinci film ise "La Bataille D'Alger" İtalyan Gillo Pontecorvo tarafından sinemaya aktarılmıştır. Cezayir devrimi konusuna yaklaşımlar gizli siyasi, kültürel ve ideolojik arka planları açısından karşılaştırılacaktır.

CEZAYİR SİNEMASINDA DEVRİMİN İMGESEL YANSIMASI

Cezayir devrimi insanlık tarihindeki önemli devrimlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Cezayir sinemasıda bir buçuk milyon şehidin hayatına mal olan bu önemli dönemi ölümsüzleştirmede kendi payına düşeni yaparak, Cezayir devrimini sinema sanatına taşımaktadır. Cezayir sineması, savaşın gerçekliği çerçevesinde devrim dönemini Cezayir toplumuna özgü bazı konularla ele almaktadır. Sinema bu süreci yansıtan ve yurt dışında devrimin sesini duyuran bir aracı olarak görülmüştür. Bu devrim döneminin en büyük askeri güclerinden biri karşısında zafer kazanmanın cesaret ve fedakarlıkları konusunda unutulmaz anlatılar içermektedir. Bu nedenle Cezayir devrimi birçok film yapımcısının ilgisini çekmiştir. Cezayirli sinemacılar yanında yabancı sinemacılarda bu geçmişe ilgi duymaktadır. Cezayir savaşını sinema alanında her iki tarafta kendi yönünden ve kendi yöntemine göre politik, ideolojik referansları, bağlantıları ve geçmişleri temelinde bir dizi sinematik esere dönüştürmüştür. Bu çalışmada biri Cezayirli bir yönetmen tarafından çekilen, diğeri de dışarıdan bakan İtalyan bir yönetmen tarafından çekilen iki film ile Cezayir devrimi imajının nasıl yansıdığını etnografik içerik analizi yöntemi ile ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu filmlerden biri Cezayirli yönetmen Ahmed Rachdi tarafından yönetilen "L'Opium et le Bâton" filmi olurken, ikinci film ise "La Bataille D'Alger" İtalyan Gillo Pontecorvo tarafından sinemaya aktarılmıştır. Cezayir devrimi konusuna yaklaşımlar gizli siyasi, kültürel ve ideolojik arka planları açısından karşılaştırılacaktır. Anahtar Sözcükler: Cezayir sineması, Sinemad

___

 • Abdelkader, Al-Tlemceni (2001). Sinema Sanatları, Yüksek kültür konseyi, Matbaalar genel kurumu, Kahire.
 • Abdelnour Boubaker ve Muhammed Al-Âmin Selam (2016). Cezayir sinemasında Harki görüntüsü L'Opium et le Bâton filmin göstergebilimsel metin analizi, Yüksek lisans tezi, Arabi Bin Mahidi Üniversitesi, Umm El Bouaghi.
 • Abdelouahab, Bardek (2019). “The historical stages of filmmaking on Algeria”. kulturel diyalog dergisi (2):119-137.
 • Abboud, Aourida (2020). War Representation on the Opium and the Stick of Mouloud Mammeri, Al khitab dergisi, (01): 155-172.
 • Ahmed, Baghalia (2018). Çağdaş Mağrip Sinemasının yönleri, doctora tezi, Oran üniversitesi.
 • Ahmad Boulhari ve Akram Boulkisibatb (2015). Cezayir devriminin sinemadaki görüntüsü Cezayir bağımsız savaşı ve l’Opium et le baton filmleri analitik göstergebilimsel incelemesi, Cezayir 3. Üniversitesi.
 • Altheide, David, L (1996). Qualitative Media Analysis, America: Sage Publications, The United States of America.
 • Djaoudet, Jali (2017). Sinemanın dört yüzü Sinematik takipler, sifaf yayın, Birleşik Arap Emirlikleri.
 • Fatima Alzhra, Tniou (2019). what is the role for Algerian cinema in defending identity? insan bilimleri ve toplum dergisi, (1): 307-335.
 • Jan, Alexan (1982). Arap Dünyasında Sinema, Kuveyt: Marife Dünyası Yayınları, 3. Baskı.
 • Kadour, Djadi (2009) Cezayir sinemasında editoryal devrim analitik ve eleştirel bir çalışma, Doktora tezi, Oran üniversitesi.
 • Karima, Mansour (2013). Üçüncü milenyumda Cezayir sinemasının eğilimleri, Doktora tezi, Oran üniversitesi.
 • Habiba Karaa ve Sawsen Akoujil, (2015). Çağdaş Cezayir sinemasında büyük editoryal devrimin imgesi, yüksek lisans tezi, Sosyal bilimler enstitüsü, Al Arbi Benmhidi üniversitesi, Cezayir.
 • Sarah kataf (2014). Tarihsel filmlerin senaryosunu devrim niteliğindeki Cezayir filmlerinden bir örnek üzerinden yazmak (Analitik ve bitimsel bir çalışma). Yüksek lisans tezi. Medya ve iletişim fakültesi, Cezayir üniversitesi.