Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Cilt: 13 - Sayı: 1 -2022Son Sayı