el-Mecelletu’l İlmiyyetu’l-Muhakkemetu li-Riaseti’ş-Şu‘uni’d-Diniyyeti’t-Turkiyye

  • ISSN: 2687-4547
  • Yayın Aralığı: Aylık
  • Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı

4.1b 458