OF VE ÇAYKARA MEDRESELERİNDE İCÂZETNÂMELER

İslâm ilim geleneğinde önemli bir yeri olan icâzetnâmeler, eğitim- öğretim süreci sonunda ilmî yeterliği görülen kimseye verilen ve aynı zamanda bu bilgileri öğretmesine izin veren yazılı belgelerin genel adıdır. Bu makalede ilk önce, icâzet kavramı ve türleri açıklanarak, icâzetin tarihi seyri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde Of ve Çaykara bölgesinde yer alan ve dini ilimlerin tedrisatında çok önemli yeri olan medreselerdeki icâzet geleneği incelenmiştir. Zira bu medreselerden icazet almış hocaların, başta üniversite olmak üzere milli eğitim ve diyanet gibi kurumlarda hem dini bilginin üretimi hem de din hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hususunda önemli katkıları olmuştur. Bu çerçevede, Müftüzade (Hacımüftüoğlu) ailesine mensup, Müderris Hacı Lütfüllah Hamdi Efendi, Nasrullah Şevki ve Nasrullah Hacımüftüoğlu’na ait icâzetnâmeler örneklem olarak belirlenmiştir. Söz konusu icâzetnâmeler kullanıldıkları alana ve konularına göre şekil ve içerik açısından incelenmiştir.

___

 • ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن ، مقدمة ابن الصلاح ، تحقيق : نور الدين عتر ، بيروت ، دار الفكر المعاصر ، 1986م
 • ابن النقيب: (عبد الرحمن بن محمد، الملقب بابن النقيب المتوفى سنة 1081هـ) - ديوان ابن النقيب، تحقيق الأستاذ عبد الله الجبوري. مطبوعات المجمع العلمي العربي 1368هـ - 1963م
 • ابن حجة: (تقي الدين أبو بكر، المعروف بابن حجة الحموي المتوفى سنة 837هـ) خزانة الأدب. طبع دار الطباعة 1291هـ- القاهرة.
 • ابن منظور (محمد بن مكرم بن منظور المتوفى سنة 711هـ). لسان العرب - طبع دار صادر ودار بيروت 1374هـ- 1955م
 • أبو القاسم سعد الله ، تاريخ الجزائر الثقافي ، دار الغرب الإسلامي ، ط1 ، 1998
 • Ortaylı, İlber. Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek. İstanbul: Timaş, 2006.
 • إيمان الهلالي ، الإجازات العلمية وعناية المغاربة بها ، لمحمد بن على البولو الجزولي ، مع الرابطة ، الإجازة في الطب (دراسة تحليلية على مدى ثمانية قرون من تاريخ فاس العلمي ) رسالة دكتوراه ، كلية الطب والصيدلة ، بافران ، سنة 2019م التهانوي: (محمد بن علي التهانوي المتوفى في القرن الثاني عشر الهجري) : كشاف اصطلاحات الفنون. تحقيق لطفي عبد البديع. نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر القاهرة 1382هـ-1963م.
 • جلال الدين السيوطي ، تدريب الراوي ، تحقيق : صلاح عريضة ، دار الكتب ، 1996 م
 • Cemil Akpınar, “İcâzet”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 15 Haziran 2020.
 • الحبيب الحاكمي ، الإسهام العلمي للبربر فى الأندلس في العصر الموحدي 3 12 – 13 م ، ماجستير في التاريخ الإسلامي ،
 • Hüseyin Atay, “Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazet-nâmeler”. Vakıflar Dergisi 1981 XIII, 171-235.
 • خوليان ربيرا: التربية الإسلامية في الأندلس (أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية) ، ترجمة دكتور الطاهر أحمد مكي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط2 ، 1994م ، ص118 – 119 .
 • الزبيدي: (محمد بن محمد المتوفى سنة 1205هـ) تاج العروس في شرح القاموس. الطبعة الأولى. المطبعة الخيرية، سنة 1306هـ.
 • Süleyman Gür, “Son Dönem Osmanlı Ulemasından Gürcizâde Ahmed Efendi”. Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2017) 1/2, 27-62.
 • Talip Ayar “Bir Osmanlı Müderrisinin İcâzetnâmesi ve Tarihî Kaynak Değeri Üzerine Bazı Mülahazalar”. Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2014 IX 1, 43-62.
 • صلاح الدين المنجد إجازات السماع في المخطوطات القديمة ، في مجلة معهد المخطوطات العربية : 2 / 233 ،
 • عبد الله فياض : الإجازات العلمية عند المسلمين ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، ط1
 • علية الأندلسي ، الحركة العلمية والثقافية عند المرابطين ، نشر في ميثاق الرابطة ، 12 / 3 / 2010م
 • عماري فضيلة ، في مشروع الخطاب القديم في الجزائر في عنوان فن اإجازة عند أحمد المقري التلمساني ، ماجستير ، الجزائر ، جامعة وهران ، كلية الآداب واللغات والفنون