SAHİH DİNÎ BİLGİNİN TOPLUMA ULAŞTIRILMASINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINCILIĞI / دور نشريات رئاسة الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ في إيصال المعلومة الدينية الصحيحة إلى المجتمع

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan bu yana sahih dinî bilgiyi toplumla buluşturmayı amaçlamaktadır. Teknolojinin ve buna bağlı olarak imkânların genişlemesiyle basılı yayıncılıkta farklı kategorilerde yayın sayısını arttıran Başkanlık süreli, yayınlarda da her yaştan okuyucuya hitap etmektedir. Ayrıca tematik radyo dalında başarılar elde eden Diyanet radyoları ve Diyanet TV ile dinleyicilerine ve izleyicilerine din konusunda rehberlik etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan bu yana sahih dinî bilgiyi toplumla buluşturmayı amaçlamaktadır. Teknolojinin ve buna bağlı olarak imkânların genişlemesiyle basılı yayıncılıkta farklı kategorilerde yayın sayısını arttıran Başkanlık süreli, yayınlarda da her yaştan okuyucuya hitap etmektedir. Ayrıca tematik radyo dalında başarılar elde eden Diyanet radyoları ve Diyanet TV ile dinleyicilerine ve izleyicilerine din konusunda rehberlik etmektedir.

___

 • ل، المعة لوند، « من جريدة الديانة إلى مجلة الديانة الشهرية»، مجلة الديانة الشهرية، أنقرة، 2015، العدد: 300، أرقام الصفحات ال نذكرها في قائمة المصادر بل في الهوامش أسفل كل صفحة من البحث
 • .بايدار، مصطفى جتين، اإلسالم والراديو والتلفاز، منشورات الوقف الديني التركي، أنقرة، 1994،
 • بولوط، محمد، « أعمال وخدمات النشر لرئاسة الشؤون الدينية في سنوات حرب التحرير»، مجلة الديانة الشهرية، أنقرة، 2015، العدد: 300،أرقام الصفحات ال نذكرها في قائمة المصادر بل في الهوامش أسفل كل صفحة من البحث
 • بولوط، محمد، « السيرة الذاتية لرئاسة الشؤون الدينية»، مجلة الديانة العلمية، ج. 33، العدد: 4، أنقرة، 1997
 • بولوط، محمد، « فهرس ودليل مجلة الديانة/ مجلة الديانة العلمية العامة: 34-1 »)1998-1962(، مجلة الديانة العلمية، ج. 34، العدد: 4 (تشرين األول – تشرين الثاني1998
 • بويوك ار، كامل، « المالحظات حول المنشورات اإلسالمية من المجموعة إلى المجلة ومن الصراط المستقيم إلى الديانة"، مجلة الديانة العلمية، 2015، العدد: 300،.23-18 .ص
 • غورغلو، فاروق، « نشر وطبع المجالت الدينية ومنشوراتنا الدورية»، مجلة الديانة الشهرية، أنقرة، 2015، العدد: 300، ص. .25
 • https//:İslamansiklopedisi.org.tr/diyanet-isleri-baskanligi. https://diniyayinlar.diyanet.gov.tr/sayfa/53/tanitim. http://www.risaletradyo.com/kurumsal
 • القاموس التركي، منشورات مجمع اللغة التركية، أنقرة، 2011
 • القانون المتلعق بإجراء التغييرات في قانون تأسيس ووظائف رئاسة الشؤون الدينية
 • القانون المتلعق بإجراء التغييرات في قانون تأسيس ووظائف رئاسة الشؤون الدينية وبعض من القوانين بالعدد ذي الرقم 6002 وبتأريخ 1 من تموز عام .2010
 • المادة األولى من القانون ذي العدد 429 والصادرة في 3 آذار من عام .1924

___

ISNAD Kurt, Fatih . "SAHİH DİNÎ BİLGİNİN TOPLUMA ULAŞTIRILMASINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINCILIĞI / دور نشريات رئاسة الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ في إيصال المعلومة الدينية الصحيحة إلى المجتمع". el-Mecelletu’l İlmiyyetu’l-Muhakkemetu li-Riaseti’ş-Şu‘uni’d-Diniyyeti’t-Turkiyye 1 / 1 (Aralık 2019): 100-145 .
el-Mecelletu’l İlmiyyetu’l-Muhakkemetu li-Riaseti’ş-Şu‘uni’d-Diniyyeti’t-Turkiyye-Cover
 • ISSN: 2687-4547
 • Yayın Aralığı: Aylık
 • Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayıdaki Diğer Makaleler

SAHİH DİNÎ BİLGİNİN TOPLUMA ULAŞTIRILMASINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINCILIĞI / دور نشريات رئاسة الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ في إيصال المعلومة الدينية الصحيحة إلى المجتمع

Fatih KURT

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ / مراحل تطور التعليم الديني العالي في تركيا منذ العهد العثماني إلى عهد الجمهورية

Zeki Salih ZENGİN

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE DİN HİZMETLERİ / رئاسة الشؤون الدينية التركية وخدماتها الدينية

Hasan YAVUZER

BİR CUMHURİYET KURUMU OLARAK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ TARİHİ KÖKENİ (ÜMMET YAPISINDAN MİLLET YAPISINA) / (الجذور التاريخية لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا بوصفها مؤسسة للنظام الجمهوري (من تركيبة الأمة إلى التركيبة الشعبية الأممية

Seyfettin ERŞAHİN

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ / رئاسة الشؤون الدينية والتعليم الديني غير النظامي

Ahmet KOÇ

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU’NUN FETVA YÖNTEMİ / رئاسة الشؤون الدينية في تركيا طرق وأساليب إصدار الفتاوى من قبل المجلس الأعلى للشؤون الدينية

Ahmet YAMAN

TÜRKİYE’NİN İMAM HATİP OKULLARI TECRÜBESİ / تجربة تركيا لمدارس الأئمة والخطباء

Süleyman AKYÜREK

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE DİNÎ İLİMLERİN İHYÂ VE İNŞÂ MEKÂNLARI OLARAK DİNİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMLARI / البرامج الخاصة بمركز التعليم العالي للاختصاص الديني الذي يمثل أماكن إحياء العلوم الدينية في تركيا الحاضرة

Şahin GÜVEN