Türkiye’de Evlenme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Nedensellik Analizi

İnsan yaradılışı gereği hayatı boyunca tek başına yaşayamayan ve diğer insanlara ihtiyaç duyan sosyal bir varlıktır. Kadın-erkek ilişkileri bağlamında değerlendirildiğinde çiftler arasındaki birlikteliği kurmanın yollarından bir tanesi tarafların evlenmeleridir. Sağlıklı şekilde yapılan evlilikler güçlü ailelerin ve her alanda güçlü toplumların ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir. Evlenme toplumu oluşturan en küçük yapı taşı olan ailenin resmi anlamda kurulmasına ve evliliğin ilerleyen yıllarında çocuk sahibi olunmasıyla ülke nüfusunun dolayısıyla da üretim ve istihdam seviyelerinin artmasına olanak sağlamaktadır. Ailenin devamlılığının sağlanması ise tüketim ve yatırım gibi temel ekonomik kararların ortak şekilde alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kararların da büyümeyi etkilemesinden dolayı evlenme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin irdelenmesi gerekmektedir. Buradan hareketle çalışmanın amacı, evlenme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymaktır. Evlenmenin, evlenme sayıları ve ekonomik büyümenin de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ile temsil edildiği çalışmada, Türkiye’de 2001-2021 dönemi için üçer aylık veriler bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişim oranı olarak kullanılarak VAR sistemine dayalı Granger nedensellik testi yapılmıştır. Elde edilen ampirik sonuçlara göre; %5 anlamlılık düzeyinde evlenme ve büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Yani evlenme ekonomik büyümenin Granger nedeni iken ekonomik büyüme de evlenmenin Granger nedenidir. Bu sonuç evlilik birliğinin Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu etkilere sahip olabileceğini ve ekonomik büyümenin de bireylerin evlenmelerine imkan tanıyabileceğini ortaya koymaktadır.

The Causality Relationship Between Marriage and Economic Growth: The Case of Turkey

Man is a social being who, by nature, cannot live alone and needs other people. When evaluated in the context of male-female relations, one of the ways to establish a togetherness between couples is the marriage of the parties. Healthy marriages can lead to emergence strong families and strong societies in every field. Marriage allows the family, which is the smallest building block that constitutes a society, to be officially established and to have children in the following years of marriage, thus increasing the population of the country and thus the production and employment levels. Ensuring the continuity of the family necessitates the joint taking of basic economic decisions such as consumption and investment. Since these decisions also affect growth, the relationship between marriage and economic growth needs to be examined. From this point of view, the aim of the study is to reveal the causal relationship between marriage and economic growth. In the study, where marriage is represented by the number of marriages and economic growth is also represented by Gross Domestic Product, a Granger causality test based on the VAR system was conducted by using the quarterly data for the 2001-2021 period in Turkey as a percentage change compared to same quarter in previous year. According to the empirical results obtained; A bidirectional causality relationship was found between marriage and growth at the 5% significance level. That is, while marriage is the Granger cause of economic growth, economic growth is also the Granger cause of marriage. This result reveals that union of marriage can have positive effects on the Turkish economy and that economic growth can enable individuals to get married.

___

 • Ahituv, A & Lerman, R. I. (2007). How Do Marital Status, Work Effort, And Wage Rates Interact? Demography, 44(3), 623-647.
 • Baranowski, P. & Sztaudynger, J. J. (2019). Marriage, Divorce and Economic Growth. Annales. Etyka W Życiu Gospodarczym, 22(1), 53-67.
 • Becker, G. S. (1974). A Theory Of Marriage: Part II. Journal of Political Economy, 82(2), 11-26.
 • Berber, M. (2006). İktisadi Büyüme ve Kalkınma. 3. Baskı. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Berber, M. ve Bocutoğlu, E. (2013). Genel Ekonomi. 1. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Beyhaki (2015). Şuabul İman. 2. Baskı. (Çev. H. Yıldız, H. Yıldız, Z. Yıldız). Ankara: Semih Ofset.
 • Bloom, D. E. & Freeman, R. B. (1986). The Effects of Rapid Population Growth on Labor Supply and Employment in Developing Countries. Population and Development Review, 12(3), 381-414.
 • Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. P. (2001). Economic Growth and The Demographic Transition. Working Papers No. 8685. Cambridge: National Bureau of Economic Research Publications.
 • Bocutoğlu, E. (2009). Makro İktisat, Teoriler ve Politikalar. 6. Baskı. Trabzon: Murathan Yayınevi.
 • Boden, S. (2003). Wedding Preparations: The Significance of Consumption, Consumerism, Romance and the Wedding Experience (ss. 76-102) içinde. London: Palgrave Macmillan Publications.
 • Borrego-Salcido, C., Juárez-Del-Toro, R., & Cruz-Aké, S. (2020). Linear and Nonlinear Causality Between Marriages, Births and Economic Growth. The Mexican Journal of Economics and Finance, 15(1), 37-55.
 • Braithwaite, D. O., Breshears, D. & Colaner, C. W. (2009). Weddings. In H Reis. & S. Sprecher (Eds.), Encyclopedia of Human Relationships. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Browning, M., Chiappori, P. & Weiss, Y. (2014). The Gains from Marriage. The Economics of the Family (ss. 58-79) içinde. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Burstein, N. R. (2007). Economic Influences on Marriage and Divorce. Journal of Policy Analysis and Management, 26(2), 387-429.
 • Cheung, W. K. S., Chan, J. T. K. & Monkkonen, P. (2019). Marriage-induced Homeownership as a Driver of Housing Booms: Evidence from Hong Kong. Housing Studies, 1-23.
 • Çinpolat, S. (2017). Yahudilikte Çocuk Sahibi̇ Olma ve Çoğalmanın Yeri̇ ve Önemi̇. Dini Araştırmalar, 20(51), 137-152. Diyanet İşleri Başkanlığı (2013). Hadislerle İslam. 2. Baskı. Ankara: Semih Ofset.
 • Eckstein, Z. & Wolpin, K. I. (1989). Dynamic Labour Force Participation of Married Women and Endogenous Work Experience. The Review of Economic Studies, 56(3), 375-390.
 • Ellyatt, W. (2017). Healthy and Happy: Children’s Wellbeing in The 2020s. Gloucestershire: Save Childhood Movement Yayınları.
 • Fagan, P., Dougherty, Anne, & McElvain, M. (2014). 164 Reasons to Mary. Maryland: Marriage and Religion Research Institute Yayınları.
 • Foreman-Peck, J. (2011). The Western European Marriage Pattern And Economic Development. Explorations in Economic History, 48(2), 292-309.
 • Foster, A., & Rosenzweig, M. (2001). Missing Women, The Marriage Market and Economic Growth. Working Paper No. 49. Stanford: Centre for Intrnational Development Publications.
 • Garrison, R. W. (2002). Ditch the Keynesians: Why Policy-Infected Interest Rates Must Go. Barron’s, 82 (35), 28.
 • Geist, C. (2008). The Marriage Economy: Examining the Economic Impact and The Context of Marriage in Comparative Perspective. Michigan, ABD: Proquest Publishing.
 • Gorman, E. H. (2000). Marriage and Money: The Effect of Marital Status on Attitudes Toward Pay and Finances. Work and Occupations, 27(1), 64-88.
 • Grossbard, S. A. (2015). The Economics of Marriage. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Hill, M. J. (2015). Love in The Time of The Depression: The Effect of Economic Conditions on Marriage in The Great Depression. The Journal of Economic History, 75(1), 163-189.
 • Holland, J. A. (2011). Home and Where the Heart Is: Marriage Timing and Joint Home Purchase. European Journal of Population, 28, 65-89.
 • Hussain, S. (2020). The Delay and Fall in Marriage in US: An Analysis of How the Economic Growth Impacts the Decision to Marry and A Look Forward to the Future. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(9), 4982-4990.
 • International Labour Organization (2003). Household Income and Expenditure Statistics. Geneva: ILO Publications.
 • Keldenich, C. & Luecke, C. (2020). Unlucky at Work, Unlucky in Love: Job Loss and Marital Stability. Review of Economics of the Household, 20, 243–278.
 • Kur’ân Yolu, Erişim Adresi: https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/R%C3%BBm-suresi/3430/21-ayet-tefsiri.
 • Lerman, R. I., Price, J., Shumway, A., & Wilcox, W. B. (2017). Marriage and State-Level Economic Outcomes. Journal of Family and Economic Issues, 39(1), 66-72.
 • Lupton, J. P. & Smith, J. P. (1999). Marriage, Assets, and Savings, Marriage and the Economy: Theory and Evidence from Advanced Industrial Societies. Santa Monica: RAND Publications.
 • Moro, A., Moslehi, S., & Tanaka, S. (2017). Marriage and Economic Development in The Twentieth Century. Journal of Demographic Economics, 83(4), 379-420.
 • Mu, Z. (2021). Hui Muslims’ Endogamy and Intermarriages: Marriage Markets, Islamic Culture, and Economic Growth. Journal of Comparative Family Studies, 52(4), 540-568.
 • Nobles, J., & Buttenheim, A. (2008). Marriage and Socioeconomic Change in Contemporary Indonesia. Journal of Marriage and Family, 70(4), 904-918.
 • Pahl, J., (1990). Household Spending, Personal Spending and The Control of Money in Marriage. Sociology, 24(1), 119-138.
 • Sweeney, M. M. (2002). Two Decades of Family Change: The Shifting Economic Foundations of Marriage. American Sociological Review, 132-147.
 • Sztaudynger, J. J. (2014). Family and Economic Growth in Poland. Folia Oeconomica Stetinensia, 14(2), 53-75.
 • Wilcox, W. B., Price, J. P., & Lerman, R. I. (2015). Strong Families, Prosperous States: Do Healthy Families Affect The Wealth of States?. Charlottesville: Institute for Family Studies Publications.