Ekinoks Ekonomi İşletme ve Siyasal Çalışmalar Dergisi

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2019
  • Yayıncı: Siirt Üniversitesi

9.5b 1.1b