Türkiye’de özel eğitim alanında yayımlanan ilk dergi olma özelliğine sahip olan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1991 yılında yayın hayatına girmiş, 1992 yılında elektronik ortamda yayımlanmaya başlanmıştır. Dergi 1995 yılından itibaren ulusal hakemli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir. 1991 yılında basılı, 1992-2015 yılları arasında hem basılı hem de elektronik ortamda yayımlanmış olup 2016 yılından itibaren ise sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Daha öncesinde yılda iki sayı çıkan Özel Eğitim Dergisi, 2014 yılından itibaren uluslararası alanda yılda üç kez yayımlanmış, 2018'den beri ise Mart-Haziran-Eylül-Aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanmaktadır.

Özel Eğitim Dergisi 2008'den beri ProQuest Political Science Journals, 2011'den beri  EBSCO Host, 2014'ten beri TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve 2017'den beri Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmaktadır. Ayrıca 2016'dan beri Türk Eğitim İndeksi, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından dizinlenmektedir. Önümüzdeki dönemde Scopus ve SSCI başta olmak üzere diğer indekslerde taranmak amacıyla başvurular yapılmıştır.

DUYURULAR

YENİ TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi tarafından düzenlenen yayım kuralları gereği 2020 yılı itibari ile başvuru yapan araştırmacıların Etik Kurul Raporu'nu da sisteme yüklemeleri gerekmektedir (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız).

Cilt: 22 - Sayı: 2 - 2021 Son Sayı