ADALYA

Adalya, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin (AKMED) uluslararası hakemli süreli yayınıdır. Akdeniz dünyası kültürlerinin; tarih, arkeoloji, sanat tarihi ve bunlarla ilişkili diğer disiplinler kapsamında araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi, korunması ve söz konusu kültürlerin birbirleriyle olan  ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik makaleler ile yayın eleştirileri derginin kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsam, kronolojik olarak, tarih öncesi dönemlerden başlayarak 19. yüzyılın sonuna kadar olan süre ile sınırlıdır. ADALYA, A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) – CC / A&H (Current Contents / Arts & Humanities), TÜBİTAK / ULAKBİM TR DİZİN Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)  Scopus ve SOBIAD tarafından taranmaktadır. Adalya için yazıların kabulü her yıl 1 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasındadır.

 

Adalya is the international peer-reviewed periodical of Koç University Suna & İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations (AKMED).  Adalya has a broad scope comprised of articles aimed at the research, study, documentation, and protection of the interrelations among the cultures of the Mediterranean – world history, archaeology, history of art, as well as other relevant disciplines and book reviews. This scope encompasses a chronological time span starting in the prehistoric times up to the end of the 19th century. Adalya is indexed in the A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) – CC / A&H (Current Contents / Arts & Humanities), Social Sciences and Humanities Database of TÜBİTAK / ULAKBİM Tr index, ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), Scopus and SOBIAD.

The submission of the articles is between 1 September and 30 November.

Sayı: 25 -2022Son Sayı

ADALYA-Cover
  • ISSN: 1301-2746
  • Yayın Aralığı: Yıllık
  • Başlangıç: 1996
  • Yayıncı: Koç Üniversitesi AKMED (Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi)

39.9b17.9b