Inscribed Ostotheks, Sarcophagi, and a Grave Stele from Phaselis

Inscribed Ostotheks, Sarcophagi, and a Grave Stele from Phaselis

Burada ele alınan makalede, 2015 yılından itibaren Phaselis antik kenti nekropolislerinde sürdürülen yüzey araştırmalarında tespit edilen yazıtlı iki ostothek, bir stel ve iki lahitten oluşan mezar anıtları tanıtılmaktadır. Taşıdıkları yazıtların harf karakterleri dolayısıyla Hellenistik Dönem’e tarihlendirilen ostothek anıtlarından birinin Hermas adlı bir hekime; diğerinin ise Lysanias’ın kızına ait olduğu öğrenilmektedir. Sadece alt profili ve son satırındaki yazıtı korunmuş olan mezar steli de Hellenistik Dönem’e aittir. Üzerindeki yazıtlardan Epaphrodeitos adında bir Phaselis vatandaşı ile Kougas adında başka birine ait olduğu öğrenilen lahit mezarlar, MS 2-3. yüzyıllara tarihlendirilmiştir. Burada ele alınan söz konusu mezar anıtları, epigrafik verileri aracılığıyla kentin onomastik birikimine yeni veriler sunmanın yanı sıra kentin inhumasyon ve kremasyon mezar türlerine dair değerlendirmeler yapmayı mümkün kılmaktadır. Makale, konu edindiği mezar anıtları ve yazıtlar aracılığıyla, günümüze kadar hakkında oldukça sınırlı bilgiye sahip olunan kentin mezar türleri ve yazıtlarına ilişkin çalışmalara ademik bir katkı sunmayı amaçlar. Çalışmanın ilk kısmında, mezar anıtlarının üzerindeki yazıtlar ele alınacak; değerlendirme ve sonuç kısmında ise mezar türleri açısından Phaselis nekropolisleri irdelenerek, yazıtlı anıtların kent nekropolisleri içindeki konumları değerlendirilecektir.

___

  • Adak, M. 2007. “Die dorische und äolische Kolonisation des lykisch-pamphylischen Grenzraumes im Lichte der Epigraphik und der historischen Geographie.” In Griechische Epigraphik in Lykien. Eine Zwischenbilanz: Akten des internationalen Kolloquiums München, 24.-26. Februar 2005, edited by Ch. Schuler, 41-50. DenkschrWien 354. Ergänzungsbände zu den TAM 25. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
  • Adak, M., N. Tüner-Önen, and S. Şahin. 2005. “Neue Inschriften aus Phaselis.” Gephyra 2:1-20.