Late Antique Industry in the Urban Public and Private Spaces of Asia Minor

Late Antique Industry in the Urban Public and Private Spaces of Asia Minor

Geç Antik Dönem’deki kentsel değişimin belirleyici özellikleri arasında endüstriyel faaliyetlerin yaygınlığı ve bu faaliyetlerin bir zamanlar kamu binaları olan yapılarda yürütüldüğü görülmektedir. Bu makale, Küçük Asya’daki Geç Antik Dönem (MS 3. yüzyıl sonu ve 7. yüzyıl arasında) endüstrisinin hem kamusal hem de özel bağlamdaki maddi kanıtları üzerine güncel bir sentez sunmayı amaçlamaktadır. Makalede 39’dan fazla şehirde bulunan 100’ün üzerindeki üretim bağlamından oluşan veri kümesi tasvir edilmektedir. Bir araya getirilen veri kümesi ile birlikte bu eğilimlerin bölge çapında bir fenomen olma derecesi, farklı yapı tiplerindeki bu gelişimin aşamaları ve farklı endüstrilerin bu süreçteki kanıtları ile ilişkili bazı temel sorunları ele alabilmek için kentsel endüstrinin arkeoloji kayıtlarındaki büyük ölçekli eğilimleri belirlenecektir. Bahsedilen verilerin ışığında, bu çalışmanın sonuçları Geç Antik Dönem şehirciliğinde yavaş ve aşamalı süreklilik eğilimleri ile ilgili daha geniş tartışmalarla değerlendirilecektir.

___

  • Alanyalı, H.S. 2010. “Side Tiyatrosu ve Çevresi 2009 Yılı Çalışmaları / Work at and around Side Theatre in 2009.” Anmed 8:94-103.
  • Alston, R. 2002. The City in Roman and Byzantine Egypt. London: Routledge.