From the Miltos / Sinopis of Ancient Sinope to the Yoşa of Modern Cappadocia

From the Miltos / Sinopis of Ancient Sinope to the Yoşa of Modern Cappadocia

Yunancadaki miltos kelimesi ve eş anlamlısı olan Latince’deki rubrica, kırmızı aşıboyası için genel terimlerdi. Kırmızı aşıboyası nadir değildi, fakat, Sinop Miltos ’u olarak adlandırılan tip, olağanüstü kalitesi sebebiyle Klasik antik dönemde iyi biliniyordu. Aslen Kapadokya’da çıkarılmıştır ve Sinop limanından ticareti yapılmıştır, nitekim ismini buradan alır. Ancak, muhtemelen MÖ 2. yüzyılın sonunda, ana ticaret yolu değişti ve Roma yönetiminde yol ağının gelişmesi sayesinde şehrin su toplama havzasının iç kısımlara doğru genişlemesiyle Efes üzerinden ihraç edildi. MS 3. yüzyılın sonunda ihracatı muhtemelen durmuş olsa da ünü devam etmiş ve sinopis veya sinopia ismi sonradan yüksek kaliteli ancak çeşitli kökenlerden kırmızı aşı boyasına verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Kapadokya’da hala çıkarılan kırmızı bir pigment olan yoşa ışığında antik metinlerin sağladığı verilerle arkeolojik kanıtları birleştirmektir. Şüphesiz ki Sinop Miltos’unun aynısıdır ve Klasik sonrası dönemde bölgenin Bizans kiliselerinin duvar süslemelerinde ve daha sonra güvercinliklerinde de kullanılmaya devam etmiş ve bugün Avanos çömlekçileri tarafından kaplarını süslemek için kullanılmaktadır.

___

  • Aceto, M., E. Calà, A. Agostino, G. Fenoglio, M. Labate, C. Förstel, C. Denoël, and A. Quandt. 2020. “Non-Invasive Study on the Sinope Gospels.” Heritage 3.4:1269-278.
  • Adams, C. 2012. “Transport.” In The Cambridge Companion to the Roman Economy, edited by W. Scheidel, 218-40. Cambridge Companions to the Ancient World. Cambridge: Cambridge University Press.