Ancient Quarries in the Vicinity of Başara and a Local Roman Grave Stele Workshop

Ancient Quarries in the Vicinity of Başara and a Local Roman Grave Stele Workshop

Eskişehir, Başara köyünde, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kazılarla eş zamanlı olarak yapılan yüzey araştırmalarında, yakın çevrede Roma İmparatorluk Dönemi’nde işletildiği anlaşılan Antik Çağ taş ocakları keşfedilmiştir. Antik yerleşimin güneyindeki kayalık yamaçlarda, ana kaya yüzeyinde taş çıkartma izleri açıkça gözlemlenen dört ocak sahası tespit edilmiştir. Köyde, daha önce farklı araştırmacılar tarafından kaydedilenler dahil olmak üzere, kazılarda açığa çıkartılan Bizans Dönemi kiliselerinde spolien olarak kullanılan mezar stellerinin tümü yakın çevredeki taş ocaklarından çıkartılan gri renkli mermerden yapılmıştır. Kazılarda ele geçen ve yerleşim adı veren (Atyie / Atyia) Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait bir adak stelinin taşcılar (Λατυπoί) tarafından adanmış olması, yakın çevredeki mermer ocaklarının varlığını epigrafik olarak desteklemektedir. Ayrıca Başara’dan çok uzak olmayan (yak. 4,5 km) Han ilçesindeki Roma-Bizans nekropolü yakın çevresi ve yerleşim içinde dağınık olarak bulunan mezar stelleri, MS 2.-3. yüzyıllarda Başara yakınlarındaki taş ocaklarından çıkartılan mermeri işleyen atölye veya atölyelerin başlıca üretimlerinin kapı tipi mezar stelleri olduğu ve bunların yakın çevredeki diğer yerleşimlere dağıldığını gösteren güvenilir kanıtlar sunmaktadır.

___

  • Alp, A.O., and D. Çağlar. 2009. “Eskişehir-Han İlçesi ve Başara Köyü Kazıları (2004-2007).” KST 30.1:189-200.
  • Buckler, W.H., W.M. Calder, and W.K.C. Guthrie, eds. 1933. Monuments and Documents from Eastern Asia and Western Galatia. MAMA 4. Publications of the American Society for Archaelogical Research in Asia Minor. Manchester: Manchester University Press.