Medya Ürünü Bağlamında Puslu Yolculuk Belgeseli

1918-1919 yıllarında altı aylık süreçte Mustafa Kemal Paşa’nın askeri yetkiler Anadolu’ya geçişinde Bandırma Vapuru ile üç günlük seyahati isabetli bir adımla Puslu Yolculuk ismi verilen belgesel iletişim bilimlerinin ifadesiyle hedef kitleye ulaştırıldı. Belgeselde yer alan bilim insanları akademik birikimlerini aktarırken araştırma konusunun değerini paylaşmanın yanında sözel ve görsel medya ürünüyle toplumsal hafızanın güncellemesine katkı sağladılar. Yaşananlar, yaşanmak zorunda kalınanlar “kışı geçirse de ayazın unutulmaması” Türk kültürünün ana düsturlarından, iletişim bilimlerinin de toplumsal hafızasının gereklerindendir. Medya ürünleri hem kültürel değerleri hem de toplumsal hafızanın canlılığına destek verirler. Aynı zamanda ülke, tahsil, bölge, düşünce, kuşak gibi sınırlılıkları kolaylıkla aşarlar. Süresi sınırlı olsa dahi arzulanan etkiyi yapması halinde tesiri hem tarifsiz hem de sınırsız olabilmektedir. Araştırmanın amacı Atatürk’ün Anadolu’ya geçiş yolculuğunu akademik ağırlıkla hedef kitleye ulaştıran ilgili medya ürününe sosyal bilimler ve iletişim bilimleri yanı sıra saha değerlendirmelerinde bulunarak, bilimsel açıdan önemine dikkat çekmektir. Türk milletinin varlığını muhafaza yolculuğunu geçerli ve güvenli yöntemle betimsel analizini gerçekleştirmektir.

___

 • http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/TufanGunduz_Ocak2016.pdf
 • https://ege.academia.edu/MEVL%C3%9CT%C3%87ELEB%C4%B0
 • https://avesis.hacettepe.edu.tr/seyfiy/yayinlar
 • https://avesis.atauni.edu.tr/sdayi/yayinlar https://karadeniz.gov.tr/bandirma-vapuru/
 • Ağaoğlu, S. (2018). Kuvayı Milliye Ruhu, 4. b., Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • Akkoyun, T. (2022). Projeler, Projeler, Yazar, 23 Mayıs.
 • Akkoyun, T. (2021). Kontrollü Normalleşme Adımları: Medya, Türkay Akademi, 5(44), 44-48.
 • Akkoyun, T. (2018). Mondros Ateşkesi'nin Türklüğün Dünyadaki Konumuna Etkisi, Mondros Mütarekesi'nin 100. Yılı: Birinci Dünya Savaşı'nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu 24-26 Ekim 2018, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, 957-986.
 • Akşin, S. (2021). İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, I, Mutlakıyete Dönüş (1918-1919), Türkiye İş Bankası Kültür Yay, İstanbul.
 • Arda, Ö. (2020). Belgesel Film, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yay., İstanbul.
 • Babası (2019). Babasının Hayatını Beyazperdeye Aktaracak, Kocaeli, 24 Ağustos.
 • Balabanlılar (2003). Türk Romanında Kurtuluş Savaşı, (Der. Mürşit Balabanlılar), Türkiye İş Bankası Kültür Yay., İstanbul.
 • Belen, F. (1973). Askeri, Siyasal ve Sosyal Yönleriyle Türk Kurtuluş Savaşı, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • Bresson, R. (2009). Sinematograf Üzerine Notlar, (Trc. Nilüfer Güngörmüş), 2. B., Nisan Yay., İstanbul.
 • Büker, S. (1985). Sinemada Anlam Yaratma, Milliyet Yay., Eskişehir.
 • Çelik, B. (2007). Ulusal Kurtuluş Savaşı Döneminde Anayasal Gelişmeler ve 1921 Anayasası, Galatasaray Üniversitesi Yay., İstanbul.
 • Dağlarca, F. H. (1951). İstiklal Savaşı, Varlık Yay., İstanbul.
 • Efe (2018). Efe Kazım’ın Hayatı Filmi, Özgür Kocaeli, 30 Ocak.
 • Gökbilgin, M. T. (2018). Milli Mücadele Başlarken Mondros Mütarekesi’nden Büyük Millet Meclisi’nin Açılmasına, Kronik Kitap Yay., İstanbul.
 • Gökçe, G. (1997). Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmeliği, Der Yay., İstanbul.
 • Güz, N. (1998). İletişim Süreci ve Temel Öğeler, İstanbul Üniversitesi iletişim Fakültesi Dergisi, 7, 121-142.
 • İletişim (2011). İletişim Süreci ve Türleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara.
 • Jenner, M. (2017). Binge-Watching: Video-on-demand, Quality TV and Mainstreaming Fandom, International Journal of Cultural Studies, 304-320.
 • Karabekir, K. (1933-1951). İstiklâl Harbimizin Esasları, Sinan Matbaası, İstanbul.
 • Korkmaz, A. V. (2007). Mustafa Kemal ve Ulusal Bağımsızlık Savaşı, Kocaeli Üniversitesi Yay., İzmit.
 • Mizancı M. M. (1994). Mücahede-i Milliye; Gurbet ve Avdet Devirleri, (Haz. Sebahattin Çağın), Nehir Yay., İstanbul.
 • Murch, W. (2005). Göz Kırparken, (Trc. İlker Canikligil), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul.
 • Öngören, M. T. (1976). Televizyon-Film Yapım Yöntemleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yay., Ankara.