Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme

Kırsal yerleşimlerin gelişimlerine yönelik yerel-bölgesel-ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok plan-politika geliştirilmiştir. Özellikle de farklı ölçeklerde geliştirilen bu yaklaşımların temelinde çevresel, sosyal ve ekonomik ölçütler çerçevesinde ele alınan tarım ve turizm temalı yaklaşımlar yer almıştır. Ulusal ölçekte, özellikle de Dokuzuncu Kalkınma Planı ile birlikte, “Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi”, “Mekâna özgü koşulların doğru çözülmesi” gibi hedefler ön plana çıkmış olup, kırsal yerleşimlere özgü tarım ve turizmin sürdürülebilir gelişimini içeren ilke ve esaslar ilgili plan hedeflerinde yer almıştır. Uluslararası ölçekte de Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, OECD ve Avrupa Birliği gibi kurumların kırsal yerleşimlere özgü politika ve yaklaşımlarında tarım ve turizm gelişimine yönelik hedef ve stratejiler yer almıştır. Tekirdağ İli Ganos Dağları’nın Marmara Denizi’ne bakan kırsal yerleşmeleri (Uçmakdere, Gaziköy, Güzelköy ve Hoşköy) Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar gelişim göstermiştir. Lozan Mübadelesi’nin izlerinin belirgin olduğu bu özellikli kırsal çevrede, zeytincilik, bağcılık, kirazcılık, gibi tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. İpek böcekciliği ve tütüncülük gibi potansiyel faaliyet alanları da bulunmaktadır. Diğer taraftan; Ganos Bölgesi kırsal peyzajı, hareketli topoğrafyası, mikroklimatik iklim yapısı, doğal bitki dokusu, su varlığı, yaşam biçimi, sivil mimari dokusu gibi özellikleri ile önemli bir turizm potansiyeli taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmada; Tekirdağ Ganos Bölgesi özelinde, kırsal yerleşimlerin doğal, kültürel ve sosyal yönleri ile farklılık ve çeşitliliklerini dikkate alan tarım ve turizm temelli bir planlama yaklaşımı temelinde çeşitli stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; Tekirdağ Ganos Bölgesi kırsal alanda bulunan doğal ve sosyo-kültürel peyzaj değerlerinden ortaya çıkan potansiyeller, CBS temelli haritalar ile çizelge ve grafiklerle desteklenen veriler doğrultusunda kimlik kartları oluşturulmuş ve kırsal yerleşimlerin gelişimine yönelik stratejiler geliştirilmiştir.

___

  • Anonim (2008a). Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı.
  • https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/ToprakAraziSiniflamasiStandartlariTeknikTalimativeIlgiliMevzuat_yeni.pdf. Erişim Tarihi: 13.10.2022.
  • Anonim (2008b). Şarköy Sofrası. Grafbas Matbaacılık. İstanbul.
  • Anonim (2011). 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 3. Cilt, 23-28 Mayıs 2012, Yayın No: 153/3, Malatya.
  • Anonim (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). Kalkınma Bakanlığı. Ankara. https:// www. sbb. gov.tr/kalkinma-/. Erişim Tarihi: 27.01.2021.
  • Anonim (2018). Stratejik Plan (2018–2022), Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı, 89s., Ankara. https://www. tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/2013-2017/GTHB%202018 2022%20STRATEJI % CC%87K % 20PLAN.PDF.
  • Anonim (2019a). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı., s. 198, Ankara.
  • Anonim (2019b). Kırsal Kalkınma ve Kırsalda İstihdam Grubu Çalışma Belgesi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 50s., Ankara https://cdniys.tarimorman.gov.tr/ api/File/GetFile/ 330/ Sayfa/ 1416/1778/ DosyaGaleri/13._kirsal_kalkinma_ve_kirsalda_istihdam.pdf.
  • Anonim (2023). Kırsal Alana Yönelik Çalışmalar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. https://mpgm.csb.gov.tr/kirsal-alanlara-yonelik-calismalar-i-87465.

___

Bibtex @araştırma makalesi { johut1279112, journal = {Journal of Humanities and Tourism Research}, issn = {2717-7092}, address = {nturker@karabuk.edu.tr}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {13}, number = {1}, pages = {205 - 229}, title = {Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme}, key = {cite}, author = {Özer, Nursima and Kıper, Tuğba and Çabuk, Suat} }
APA Özer, N. , Kıper, T. & Çabuk, S. (2023). Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme . Journal of Humanities and Tourism Research , 13 (1) , 205-229 .
MLA Özer, N. , Kıper, T. , Çabuk, S. "Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme" . Journal of Humanities and Tourism Research 13 (2023 ): 205-229 <
Chicago Özer, N. , Kıper, T. , Çabuk, S. "Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme". Journal of Humanities and Tourism Research 13 (2023 ): 205-229
RIS TY - JOUR T1 - Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme AU - NursimaÖzer, TuğbaKıper, SuatÇabuk Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Journal of Humanities and Tourism Research JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 229 VL - 13 IS - 1 SN - 2717-7092- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Humanities and Tourism Research Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme %A Nursima Özer , Tuğba Kıper , Suat Çabuk %T Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme %D 2023 %J Journal of Humanities and Tourism Research %P 2717-7092- %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Özer, Nursima , Kıper, Tuğba , Çabuk, Suat . "Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme". Journal of Humanities and Tourism Research 13 / 1 (Mart 2023): 205-229 .
AMA Özer N. , Kıper T. , Çabuk S. Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme. JoHUT. 2023; 13(1): 205-229.
Vancouver Özer N. , Kıper T. , Çabuk S. Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme. Journal of Humanities and Tourism Research. 2023; 13(1): 205-229.
IEEE N. Özer , T. Kıper ve S. Çabuk , "Tekirdağ Ganos Bölgesi Kırsal Yerleşmelerinde Tarım ve Turizm Temelli Planlama Yaklaşımına Yönelik Strateji Geliştirme", , c. 13, sayı. 1, ss. 205-229, Mar. 2023