Rekreasyon Turizmi Bağlamında Gastronomi Temalı Festivaller

Bireyin fiziksel ve zihinsel açıdan yenilenmesine, tazelenmesine katkı veren rekreatif faaliyetler arasında yer alan festivaller toplumsal yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir. Festivaller yerel kültürü yansıtan bazı spesifik unsurlar kullanılarak yapılmaktadır. Günümüzde festivallerin önemli bir parçası haline gelen gastronomi unsurları ziyaretçileri yöreye çekmek için kullanılmaktadır. Gastronomi unsurları kullanılarak temalı festivaller gerçekleştirilmektedir. Gastronomi temalı festivaller yöresel gıda ürünlerinin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir araç olarak görülmektedir. Gastronomi festivalleri yapıldığı yöreye kültürün canlanması, toplumsal kaynaşmanın sağlanması, kırsal turizmin hareketlenmesi ve ekonomik büyüme gibi önemli katkılar sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası düzenlenen gastronomi festivallerini rekreasyon turizmi bağlamında ziyaret eden turistler festivallerin teması çerçevesinde bazı etkinliklere katılmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışma gastronomi festivallerini ve festivallerde gerçekleştirilen rekreatif etkinlikleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada akademik çalışmaların, sivil toplum örgütlerinin, bakanlık ve yerel yönetimlerin verilerini içeren ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışma sonunda ulusal ve uluslararası gerçekleştirilen bazı gastronomi temalı festivaller ve rekreatif etkinlikler hakkında bilgiler verilmiştir.

___

 • Ağılönü, A. (2007). Yerel yönetimlerde rekreasyon hizmetleri ve model belirleme (Fethiye örneği). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi.
 • Akbaba, A. ve Kendirci, P. (2016). Gastronomi turizmi ve coğrafi işaretlemeli ürünler. O. N. Özdoğan (Ed.), Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler 2. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Arnold, N. (1999, January). Marketing and development models for regional communities: A Queensland experience. In Proceedings of the 9th Australian Tourism and Research Hospitality Conference, CAUTHE 1999.
 • Bekar, A. ve Belpınar, A. (2015). Turistlerin gastronomi turizmine ilişkin görüşlerinin milliyetlerine göre değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 10(38), 6519–6530.
 • Benli, S. (2020). Gastronomi deneyiminin davranışsal niyete etkisinde gastronomik duyguların rolü: Alaçatı Ot Festivali’ne katılanlar üzerinde bir araştırma. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi
 • Berçelan Yaylası (Şenlikleri) Festivali. Erişim Tarihi: 04.12.2022, http://www.gezialemi.com/FestivalEtkinlikAyrinti_Y.asp?ID=233&SAYFA=10 adresinden erişilmiştir.
 • Can, E. (2015). Boş zaman, rekreasyon ve etkinlik turizmi ilişkisi. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 1-17.
 • Cömert, M. ve Çetin, K. (2017). Gastronomi temalı yerel festivaller üzerine bir değerlendirme. Journal of International Social Research, 10(54). http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20175434677.
 • Çetin, M., Demirel, H. ve Çetin, K. (2019, April). Gastronomi konulu festivaller: Türkiye örneği. In VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium (pp. 19-20).
 • Demirci, B., ve Arabadzhy, İ. (2021). Gastronomi temalı festivaller: ukrayna örneği. multidisipliner turizm çalışmaları, 84.İçinde, G.S. Ergün (Ed.), Multidisipliner Turizm Çalışmaları, ss. 84-93, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Deveci, B., Türkmen, S. ve Avcıkurt, C. (2013). Kırsal turizm ile gastronomi turizmi ilişkisi: Bigadiç örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 3(2), 29-34.
 • Dilsiz, B. (2010). Türkiye’de gastronomi ve turizm (İstanbul örneği). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Dirlik, R. ve Köroğlu, Ö. (2021). Açık alan rekreasyon faaliyetlerinin yaşam doyumuna etkisi. Journal of Recreation and Tourism Research, 8(1), 48-72.
 • Dünyanın En Lezzetli Yemek Festivalleri. Erişim Tarihi 27.11.2022, https://tr.theplanetsworld.com/11848-world-s-most-appetizing-food-festivals adresinden erişilmiştir.