Lütfü Şimşek, Sosyal Bilimler ve Felsefe, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011, 193 s.

Sosyal Bilimler ve felsefe arasındaki ilişki üzerine düşünmek, salt teorik uğraşının ötesinde bu sahaların tarihsel görüngülerini incelemeyi de gerektirmektedir. Bu anlamıyla, sosyal bilimlerin tarihsel öyküsü içinde felsefenin rolü ve felsefenin tarihsel öyküsü içinde sosyal bilimlerin konumu, ele alınması gereken iki farklı, ancak bütünleyici konuya işaret etmektedir. Lütfü Şimşek, kitabında, sosyal bilimlerin gelişiminde felsefenin rolünü iktisat disiplininin gelişimi çerçevesinde ele alırken vurguladığımız noktadan hareket etmektedir. Bu paralelde yazar, sosyal bilimlerin ortaya çıkışını temel olarak iki ana eksende ele almayı önermektedir. Bunlardan ilki, sosyal bilimlerin felsefi arka planı ve kökenidir. İkincisi ise doğa bilimlerinin gerek epistemolojik gerekse yöntemsel boyutlarıyla sosyal bilimler üzerindeki normatif etkileyiciliği veya paradigmatik örnekliğidir.
Anahtar Kelimeler:

Sosyal Bilimler, Felsefe, Descartes

___

APA Bilici, M. V. (2012). Lütfü Şimşek, Sosyal Bilimler ve Felsefe, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011, 193 s. . İnsan ve Toplum , 2 (3) , 205-210 .