M. Şükrü Hanioğlu, Atatürk: An Intellectual Biography, Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2011, 273 s

Çalışmalarını Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş süreci üzerinde yoğunlaştıran Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi (1981), Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1986), Young Turks in Opposition (1995), Preparation for a Revolution: Young Turks, 1902-1908 (2001), A Brief History of the Late Ottoman Empire, (2008) gibi eserleriyle literatüre önemli katkılarda bulunmuş ve alanında dünya çapında üne kavuşmuş bir akademisyendir.
Anahtar Kelimeler:

Atatürk, Biography, Modern Turkey