Alain Supiot, Homo Juridicus- Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine Bir Deneme, (Çev. Bilge Açımuz Ünal), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2008, 223 s

Hukuk ve sosyoloji eğitimi alan Alain Supiot’nun Türkçe’ye kazandırılan ilk kitabı, Dost Kitabevi’nin Yasa-Siyasa dizisi içinde 2008 yılında çevrildi. Sürükleyici bir dile sahip olan kitapta ele alınan konular, geniş bir zeminde inceleniyor. Bununla birlikte Supiot’nun her biri özel bir düşünme süreci gerektiren analizlerinin okuyucuyu temel konudan uzaklaştırmaması için güçlü bir dikkat gerekiyor.
Anahtar Kelimeler:

Homo Juridicus, Hukuk, Antropoloji

___

APA Sümer, F. (2012). Alain Supiot, Homo Juridicus- Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine Bir Deneme, (Çev. Bilge Açımuz Ünal), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2008, 223 s . İnsan ve Toplum , 2 (3) , 231-235 .