M. Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkân: Aristoteles’ten İbn Sînâ’ya İmkânın Tarihi, İstanbul: Klasik, 2011, 302 s.

Varlık ve İmkân Aristoteles’ten İbn Sînâ’ya İmkânın Tarihi, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi’nde “İslam Felsefesinde Metafizik Bir Problem Olarak İmkân” adıyla tamamlanan doktora tezinin gözden geçirilmiş şeklidir. Yazar M. Cüneyt Kaya, hâlen İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesidir ve çalışmalarını İslam Felsefesi alanında yoğunlaştıran genç kuşak akademisyenlerden biridir. Aristo metafiziğinin en önemli kavramları olarak birlik-çokluk, cevher-araz ve kuvvefiil gibi kavram çiftleri sayılabilir. Özellikle kuvve (dunamis) ve onun bağlaşığı olarak fiil (energia), Antik Yunan düşüncesinde Parmanides ve Herakleitos felsefelerinde tecessüm eden meşhur varlık-oluş problemini çözmeye odaklanan Aristoteles için elverişli kavramlardır.
Anahtar Kelimeler:

varlık, imkan, aristotales, ibn sina

___

APA Altaş, E. (2012). M. Cüneyt Kaya, Varlık ve İmkân: Aristoteles’ten İbn Sînâ’ya İmkânın Tarihi, İstanbul: Klasik, 2011, 302 s. . İnsan ve Toplum , 2 (3) , 201-204 .