Celal Metin, Emperyalist Çağda Modernleşme: Türk Modernleşmesi ve İran (1800- 1941), Ankara: Phoenix, 2011, 392 s.

Osmanlı/Türk ve İran tarihlerinin bilhassa 19. yüzyılda girişilen ‘modernleşme’ adımları ve müteakip evreler konusunda birbirine benzer hatta zaman zaman paralel süreçler takip ettiğine dair kayda değer derecede yaygın bir algı vardır. Özellikle son yıllarda, Türkçe dahil muhtelif dillerde bu iki ülkeyi farklı boyut ve dönemler üzerinden karşılaştıran çeşitli lisansüstü tezlerinin ve popüler yayınların kaleme alındığını görmek mümkündür. Emperyalist Çağda Modernleşme bu yayınların nispeten yakın zamanda okuyucuyla buluşan güzel bir örneğidir.

___

APA Afacan, S. (2012). Celal Metin, Emperyalist Çağda Modernleşme: Türk Modernleşmesi ve İran (1800- 1941), Ankara: Phoenix, 2011, 392 s. . İnsan ve Toplum , 2 (3) , 193-195 .