Avangard Sanat Siyasetsiz Düşünülebilir mi?

Yirminci yüzyılın ilk yarısı, özellikle edebiyat ve resimde, biçim açısından köktenci yenilikler talep eden farklı sanat gruplarının varlığına tanıklık etti. Bu yenilikçi talepler, kaynağını sadece sanat içi bir biçim tartışmasından değil, geleneğe ve hâlihazırdaki modern yaşama derin bir tepkiden de alıyor ve dolayısıyla savunulan sanatsal yargılar, siyasi bir gizil güç taşıyordu. Gelecekçi (fütürist), dadaist, gerçeküstücü (sürrealist) ve başka sanatsal hareketler, bu biri gerçek diğeri gizil olan çift taraflı talepleriyle “avangard”ı oluşturdular.
Anahtar Kelimeler:

avangard, sanat, siyaset

___

  • Bürger, P. (2003). Avangard kuramı. (E. Özbek, çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Calinescu, M. (1987). Five faces of modernity. Durham: Duke University Press.
  • Duplessis, Y. (1991) Gerçeküstücülük. (İ. Yerguz ve E. Çamurdan, çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Egbert, D. D. (1967). The idea of ‘Avant-Garde’ in art and politics. The American Historical Review, 73 (2), 339-66.
  • Gibson, A. (1992). Avant-Garde. In R. S. Nelson & R. Shiff (Eds.), Critical terms for art history (ss. 201-216 ). Londra: University of Chicago Press.

___

APA Uslu, M. F. (2012). Avangard Sanat Siyasetsiz Düşünülebilir mi? . İnsan ve Toplum , 2 (3) , 183-192 .