Mehmet Fatih USLU

Avangard Sanat Siyasetsiz Düşünülebilir mi?

İnsan ve Toplum

2012-Cilt: 2 - Sayı: 3

183-192

avangard, sanat, siyaset

20711

Benzer Makaleler

Türkiye’de vergi denetim sistemi ve sistemin aksaklıklarının değerlendirilmesi

Sosyoekonomi

Zuhal ERGEN, Leman KILINÇKAYA

Immunohistochemical localization of transforming growth factor beta 2 and gene expression using real-time PCR in capsaicin-administered rat testis during puberty

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Gökhan NUR, Mümtaz NAZLI, Sevda Eliş YILDIZ

AÇIK İŞLETMELERDE GURULTU HARiTALARININ OLUŞTURULMASI

Journal of Scientific Reports-A

İbrahim ÇINAR, Cem ŞENSÖĞÜT

Design and analysis of a truncated elliptical-shaped chipless RFID tag

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences

Ameer Taimour KHAN, Yassin ABDULLAH, Sidra FARHAT, Wasim NAWAZ, Usman RAUF

END-POINT BIAS IN TREND-CYCLE DECOMPOSITIONS: AN APPLICATION TO THE REAL EXCHANGE RATES OF TURKEY

Central Bank Review

M. Fatih EKİNCİ, Gazi KABAŞ, Enes SUNEL

Özürlülerin Sosyal ve Toplumsal Hayata Uyum Sürecinde Öğrenen Örgüt Kültürünün Güçlendirilmesi

Ufkun Ötesi Bilim Dergisi

Akın MAŞRAP

Neo-liberal küreselleşme, 1980 sonrası Türkiye'de neo-liberal politikalar ve devletin yeniden yapılandırılması

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Handan TEMİZEL

КОНВЕРСИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ВОДЯНЫМИ ПАРАМИ ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

Manas Journal of Engineering

з. МАЙМЕКОВ, р. СУЛТАНОВ, д. САМБАЕВА