Türkiye’ye Yönelik Afganistan Kaynaklı Göçe İlişkin Sahadan Güncel Gözlemler

Bu çalışma 2021, 2022 ve 2024 yıllarında Türkiye-İran sınırında yer alan Van’da yapılan saha çalışmalarına ilişkin yansımaları ele almaktadır. Türkiye’ye yönelik Afganistan göçü yaklaşık yarım asırlık bir hafızaya sahip olmasına rağmen özellikle Temmuz 2021’de yoğunlaşan göç süreci uzun bir süre gündemde kalmıştır. Söz konusu dönemde göç meselesi çoğunlukla Türkiye’ye giriş yapan göçmenlerin sayısı, erkek yoğunluklu kitlesi ve sınır güvenliği eksenli tartışmalarla ele alınmıştır. Çalışma kapsamında yürütülen saha araştırmalarında; yerel halktan bölgede bulunan sivil toplum kuruluşlarına, göçle ilgilenen kamu kurumlarından göç alanında çalışan akademisyenlere, yerel ve uluslararası gazetecilerden bizzat Afganistanlı göçmenlere kadar çok yönlü görüşmeler gerçekleştirilerek göçe ilişkin gözlemler ortaya konmuştur.Bu çalışma 2021, 2022 ve 2024 yıllarında Türkiye-İran sınırında yer alan Van’da yapılan saha çalışmalarına ilişkin yansımaları ele almaktadır. Türkiye’ye yönelik Afganistan göçü yaklaşık yarım asırlık bir hafızaya sahip olmasına rağmen özellikle Temmuz 2021’de yoğunlaşan göç süreci uzun bir süre gündemde kalmıştır. Söz konusu dönemde göç meselesi çoğunlukla Türkiye’ye giriş yapan göçmenlerin sayısı, erkek yoğunluklu kitlesi ve sınır güvenliği eksenli tartışmalarla ele alınmıştır. Çalışma kapsamında yürütülen saha araştırmalarında; yerel halktan bölgede bulunan sivil toplum kuruluşlarına, göçle ilgilenen kamu kurumlarından göç alanında çalışan akademisyenlere, yerel ve uluslararası gazetecilerden bizzat Afganistanlı göçmenlere kadar çok yönlü görüşmeler gerçekleştirilerek göçe ilişkin gözlemler ortaya konmuştur.

Current Field Observations on Afghanistan-Origin Migration to Turkey

This study examines the reflections of fieldwork conducted in Van, located on the Turkey-Iran border, in the years 2021, 2022, and 2024. Although the migration to Turkey from Afghanistan has a memory of nearly half a century, the migration process intensified particularly in July 2021 remained on the agenda for a long time. During this period, the migration issue was mostly discussed in terms of the number of migrants entering Turkey, the predominantly male population, and debates centered around border security. In the scope of the study, multidimensional observations regarding migration were revealed through field research conducted, including interviews with local people, civil society organizations in the region, public institutions dealing with migration, academics working in the field of migration, and even Afghan migrants themselves, as well as local and international journalists.