Amerika’daki Göç Deneyimlerini İnceleme: Geleneksel Asimilasyon Teorik Çerçevelerinin Latinx Odaklı Değerlendirmesi

Klasik asimilasyon teorileri, etnik örgütlerin asimilasyon süreçleri ve işleyişinin daha derinlemesine incelenmesinden kaçınmaktadır. Bu sebeple, mevcut çalışma, uzun bir anlatı inceleme makalesi formatını benimser ve asimilasyon konusundaki klasik teorik bakış açılarını analiz eder. Bu makale, süreci etkileyen faktörlerin karmaşık etkileşimine ışık tutarken, klasik asimilasyon teorilerinin günümüz göç ayarlarında ne kadar kullanışlı olduğunu eleştirel bir şekilde değerlendirir. Bu çalışma, özellikle etnik mahallelerin rolüne odaklanarak, ABD’deki farklı Latinx nesilleri arasındaki göçmen deneyimlerini kapsamlı bir şekilde keşfe çıkar. Sonuçlar şunları ortaya koymaktadır: a) göçmen entegrasyonuyla ilgili değerlendirilmesi gereken çok yönlü engeller bulunmaktadır, bunlar dil yeterliliği, eğitim düzeyindeki eşitsizlikler, gelir eşitsizliği, meslek ayrımcılığı, sosyoekonomik durum eşitsizlikleri ve ikamet tercihleri gibi; b) bunlar, ayrımcılık ve dışlanma deneyimlerinden de kaynaklanabilir. Bu nedenle, göçmen nesilleri arasındaki muameleyle ilgili endişeler farklılık gösterebilir. Özetle, bu makale ABD›deki çağdaş göçmen deneyimlerini ve sonuçlarını açıklamada geleneksel asimilasyon teorilerinin sınırlarını incelemektedir.

Exploring Immigration Experiences in the USA: Evaluating Traditional Assimilation Theories with a Latinx Focus

Classical assimilation theories avoided further exploration of the assimilation processes and operations of ethnic organizations. Thus, the current study adopts the format of an extended narrative review article, analyzing classical theoretical perspectives on assimilation. This paper sheds light on the complex interplay of factors influencing the process while critically evaluating the utility of classical assimilation theories in contemporary immigration settings. The present study embarks on a comprehensive exploration of immigrant experiences across different Latinx generations in the United States, with a focus on the role of ethnic enclaves. The results reveal the following: a) there have been multifaceted barriers that need to be evaluated related to immigrant integration, including language proficiency, disparities in educational attainment, income inequality, occupational segregation, socioeconomic status disparities, and residential choices; b) these can stem from experiences of discrimination and exclusion. Hence, concerns related to ill-treatment across immigrant generations might differ. In summary, this paper examines the limitations of traditional assimilation theories in explaining contemporary immigrant experiences and outcomes in the U.S.