Editörden

Nisan 2024 sayımız çıkarken Türkiye’nin yaşadığı en önemli olay 31 Mart tarihli yerel seçimler oldu. Siyaset her zamanki gibi her düzeyde önemli bir faktör olarak hayatımızı etkiledi. Türkiye’deki yerel seçimlerle ilgili sadece ulusal değil uluslararası ilişkileri de ilgilendiren yorumlar yapıldı. Söz gelimi ABD ve AB arasındaki gergin ilişkilerin ya da savaşın kazananının AB olduğu söylendi. Bunun temel nedeni olarak da AB’nin göçmenler için tampon görevi gören Türkiye’yi ve dolayısıyla da muhalefeti desteklemesi gösterildi. Kaybeden ise, Türkiye’yi önce stratejik ortak olarak gören ama daha sonra güvenlik öncelikli politikaları nedeniyle Orta-Doğu’nun Jandarmasına indirgeyen ve dolayısıyla iktidarı destekleyen ABD oldu.

From the Editor

While the April 2024 issue of our Journal was coming out, one of the most important events that Turkey experienced was undoubtedly the local elections on March 31. Politics has again affected our lives as an important factor at every level. So much so that many comments were made about the local elections in Turkey, concerning not only national but also international relations. For example, it was said that the winner of the tense relations or war between the USA and the EU was clearly the EU. One of the main reasons for this was cited as the EU's support for Turkey, which acts as a buffer for immigrants. The loser was the USA, which, although first seeing Turkey as a strategic partner, later reduced it to the guardian of the Middle East due to its security-first policies.