Trabzon Halkının Dünya,Dünyalık ve Ekonomik Kazanç Algısı

Bu çalışma Trabzonlu olan ve Trabzon’da yaşayan insanların dünya, dünyalık ve ekonomik kazanç algılarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma doğrultusunda Trabzon ilinde doğmuş olan ve Trabzon’da yaşayan 100 kişi ile görüşülmüştür. Verilerin elde edilmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen anket verilerinin analizinde SPSS programından faydalanılmıştır. Az sayıdaki açık uçlu ama kısa cevaplı mülakat sorularının analizi ise manuel olarak değerlendirilerek, yorumlanmıştır. Yürütülen çalışmanın sonucunda, ortalama Trabzon insanının özgüveni yüksek, varlıklı ve zengin olmayı önemseyen, ekonomik dinamizme sahip, paraya ve para kazanma yollarına önem veren, alımlı ve gösterişli yaşamayı seven bir insan tipolojisine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 

___

  • AKPINAR, Erdal (2005), “Nehir Tipi Santrallerin Türkiye’nin Hidroelektrik Üretimindeki Yeri/ The Place of Rıver Type Power Plantsın Turkey Hydroelectric Productıon”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-24.
  • AYGÜN, Necmettin (2008), “XIX. Yüzyılın Ortalarında Trabzon’da Sosyal ve İktisadi Yapı”, Karadeniz Araştırmaları, 5(17), 75-111.
  • BAKIREZER, Güven ve DEMİRER, Yücel (2010), Trabzon’u Anlamak, 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
  • DOĞANAY, Serkan (2005), “Trabzon İlinde Fındık Tarımı”, Doğu ve Coğrafya Dergisi, 233-252.