Birinci Sayı Tam Metin

İMGELEM Dergisi altı aylık hakemli beşeri bilimler yayınıdır ve bir ihtiyaca binaen doğmuştur. Türkiye yayın piyasasında birçok derginin hâlihazırda yayında olduğu bir gerçektir. Sadece Dergipark sisteminde 1570 tane akademik derginin kayıtlı olduğu görülmektedir. Buraya kayıtlı olmayanlar da hesaba katılırsa, bu rakam 2000’e belki biraz daha yaklaşacak veya bu rakamı da geçebilecektir. Bununla birlikte, akademisyen olanlar ve değişik biçimlerde akademik faaliyet yürütenler bilirler ki, Türkiye’de yazılmış makalenin yayımlanması büyük bir sorundur. Bu sorun genç akademisyenler için çok daha büyük bir boyut alır. Öğretim görevlisi, Araştırma Görevlisi, Okutman ve hatta Yardımcı Doçentler için bu süreç zorlu geçse de, henüz yüksek lisans ve doktora yapan akademisyen adayı lisansüstü öğrencileri için adeta bir işkenceye dönüşebilmektedir. Sırf akademik titri “yetersiz” görüldüğü ve ismi “meşhur” bulunmadığı için olsa gerek makalelerin, dergi editörlerince aylarca hatta yıllarca bekletildiği birçok kez deneyimlediğimiz ve çevremizden birçoklarından duyduğumuz bir yakınma durumudur. Hele bir keresinde canlı şahidi olduğum “beni bekliyormuş, yıllardır yayında olan dergi ben makale gönderince kapandı” şeklindeki yakınma, hayıflanma ve kahrolma ifadeleri unutulacak cinsten değildi. İşte İMGELEM Dergisi, özellikle çalışkan genç akademisyenlerin kaliteli çalışmalarını yayımlayacak ilkeli bir platform olmak ve genel olarak makale yayımlama sorununa küçük de olsa bir çözüm sunmak amacıyla yayın hayatına başlamıştır. Bu türden her yeni platformun, “yazsam mı yazmasam mı?” ikileminde kalan ve “yazsam bile nerede yayımlatabilirim ki?” ümitsizliği içerisinde bulunanlar için güçlü bir teşvik ve özendirme vesilesi olduğu unutulmamalıdır. İMGELEM Dergisi yayın hayatına büyük oranda bu yapısal ve elitist yayın kapitalizminin kırılmasına katkı yapmak için başlamıştır. Bu türden her yeni katkının, yazma kabiliyetinin gelişmesine, dilin ifade gücünün artmasına, Türkçenin yükselmesine ve genel olarak entelektüel kaliteye özgül bir ivme katacağı açıktır.  İMGELEM ismi, çok niyetli olmasa da, genel toplumsal sorunların yanı sıra bu özel soruna da bir ayna tutmak ve bu türden güçlüklerin çözüme kavuştuğu mütevazı bir yansıma noktası olarak tasarlanmıştır. Dergi yayıncısı akademisyenlerin çoğunun Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü menşeli olmalarının doğal sonucu olarak, Aralık 2017 tarihli ilk sayıdaki makalelerin çoğu doğrudan Trabzon ile ilgilidir. Müstakbel sayılarda da bu eğilimin, azalarak da olsa, devam etmesi beklenebilir. Bu yönüyle İMGELEM dergisinin sabit ayağının Trabzon ve seyyar ayağının ise Türkiye ve nihayet bütün dünya olduğu söylenmelidir. Verimi ve kalitesi yıldan yıla büyüyen ve artan bir başlangıç olması dileğiyle…

___

  • ...