Başlarken...

Başlarken…İMGELEM Dergisi altı aylık hakemli beşeri bilimler yayınıdır ve bir ihtiyaca binaen doğmuştur. Türkiye yayın piyasasında birçok derginin hâlihazırda yayında olduğu bir gerçektir. Sadece Dergipark sisteminde 1570 tane akademik derginin kayıtlı olduğu görülmektedir. Buraya kayıtlı olmayanlar da hesaba katılırsa, bu rakam 2000’e belki biraz daha yaklaşacak veya bu rakamı da geçebilecektir. Bununla birlikte, akademisyen olanlar ve değişik biçimlerde akademik faaliyet yürütenler bilirler ki, Türkiye’de yazılmış makalenin yayımlanması büyük bir sorundur. Bu sorun genç akademisyenler için çok daha büyük bir boyut alır. Öğretim görevlisi, Araştırma Görevlisi, Okutman ve hatta Yardımcı Doçentler için bu süreç zorlu geçse de, henüz yüksek lisans ve doktora yapan akademisyen adayı lisansüstü öğrencileri için adeta bir işkenceye dönüşebilmektedir. Sırf akademik titri “yetersiz” görüldüğü ve ismi “meşhur” bulunmadığı için olsa gerek makalelerin, dergi editörlerince aylarca hatta yıllarca bekletildiği birçok kez deneyimlediğimiz ve çevremizden birçoklarından duyduğumuz bir yakınma durumudur. Hele bir keresinde canlı şahidi olduğum “beni bekliyormuş, yıllardır yayında olan dergi ben makale gönderince kapandı” şeklindeki yakınma, hayıflanma ve kahrolma ifadeleri unutulacak cinsten değildi. 
Anahtar Kelimeler:

Başlarken, Önsöz

___

  • mya...