İŞ HAYATINDA PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG): TRABZON ÖRNEĞİ

Mobbing kurumlarda çalışmakta olan kişi ya da kişilere belirli aralıklarla, sistematik bir şekilde, bilinçli olarak ve kişide fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar oluşturacak şekilde uygulanmaktadır. Mobbinge maruz kalan kişilerin sadece çalışma hayatı değil, özel hayatı da alt üst olmaktadır. Mobbing uygulayan kişilerin amacı, mobbing mağdurunu bulundukları konumdan uzaklaştırmaktır. Bu sebeple mağdur durumda kalan çoğu kişi iş hayatını bırakmaktadır.       Bu çalışmada mobbingin tanımı ele alınarak,  oluşma sürecini, nedenlerini ve mücadele yöntemlerinin neler olduğu anlatılmıştır. Öğretmenlerin kurum içerisinde mobbing davranışlarına maruz kalma durumlarını,  mobbing davranışlarının nasıl ortaya çıktığı ve bu mobbing davranışları karşısındaki tutumları incelenmiştir.

___

  • MİNİBAŞ POUSSORD, Jale ve İDİĞ ÇAMUROĞLU, Meltem (2015), Psikolojik Taciz İş Yaşamında Gerilim, Ankara, Akılçelen Kitaplar
  • DAVENPORT, Noa ve diğerleri (2003), Mobbing İşyerinde Duygusal Taciz, İstanbul, Sistem Yayıncılık
  • ÖZEN ÇÖL, Serap (2009), "Nedensel İlişkiler Bağlamında İşyerinde Psikolojik Şiddet", Aşkın KESER ve diğerleri (Ed.), Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, (382), Kocaeli, Umuttepe Yayınları
  • DEMİRCİ, M. Kemal ve BÜYÜK Köksal (2010), "Mobbing: Duygusal Taciz Başkalarının Mutsuzluğu Üzerinden İşin Kolaycılığına Kaçma", Derya ERGUN ÖZLER (Ed.), Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Bursa, Ekin Yayınevi
  • SOLMUŞ, Tarık(2009), "Psikolojik Boyutlarıyla İşyerinde Fiziksel ve Duygusal Saldırganlık/ Taciz (Mobbing)", Aşkın KESER ve diğerleri (Ed.), Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, (420), Kocaeli, Umuttepe Yayınları