Ultrason önişlemi uygulanmış mikrodalgada kurutulan zeytin dilimlerinin peleg modeli kullanılarak kuruma ve rehidrasyon kinetikleri

Mevcut araştırmanın amacı, siyah ve yeşil zeytin dilimlerinin kurutulması ve rehidrasyonunun iyileştirilmesinde ultrason ve mikrodalga mekanizmalarını belirlemektir. Aydın Kaba çeşidi zeytin dilimleri ultrasonik bir banyo (32 ± 5 kHz, 420 W) kullanılarak 15 dakika sonikasyon ön işlemine tabi tutulmuştur. Mikrodalgada kurutma her numune için (180, 450 ve 800 W) 3 farklı güç seviyesinde gerçekleştirilmiştir. Zeytin dilimi numunelerinin kurutma ve rehidrasyon kinetiklerini incelemek için Peleg modeli kullanılmıştır. Zeytin dilimlerinin renk özellikleri de (L*, a*, b*, C ve H°) mikrodalgada kurutulmuş numunelerde değerlendirilmiştir. 180 W ve 800 W' da mikrodalgada kurutulmalarının ardından zeytinlerin L değerleri, yeşil zeytin dilimleri ve siyah zeytin dilimleri için sırasıyla 45.36'dan 50.05'e ve 38.69'dan 39.80'e yükselmiştir. Siyah zeytin dilimlerinin a* ve b* değerlerinde sırasıyla 0.71'den 0.99'a. ve 4.37 ila 5.11’a yükselmiştir. Kurutma işleminde her iki tip zeytinde de mikrodalga gücünün artması ile K1 sabiti düşerken, siyah zeytin dilimleri ve yeşil zeytin dilimlerinin K2 sabitleri sırasıyla 0.56855’ten 0.84379’a ve 0.68680'den 0.77682'ye yükselmiştir. Ultrason ön işleminin zeytin dilimlerinin hem rehidrasyon yeteneğini hem de kalite parametrelerini iyileştirdiği sonucuna varılmıştır.

Rehydration and drying kinetics of ultrasound pretreated microwave dried olive slices using peleg’s model

The objective of present research was to determine the ultrasound and microwave mechanisms involved in the improvement of the drying and rehydration of black and green olive slices. Aydın Kaba variety of olive slices in 5 mm diameter were pretreated for 15 min sonication using an ultrasonic bath (32±5 kHz, 420 W). The microwave drying was conducted at 3 different power level for each sample (180, 450 and 800 W). The Peleg model was used to investigate the drying and rehydration kinetics of olive slice samples. The color properties (L*, a*, b*, C and H°) of olive slices were also evaluated in microwave dried samples. The L values of olives increased from 45.36 to 50.05 and from 38.69 to 39.80 for green olive slices and black olive slices, respectively after microwave drying at 180 W and 800 W. An increase was observed for a* and b* values from 0.71 to 0.99 and from 4.37 to 5.11 in black olive slices. While the K1 constant decreased with the increase in microwave power in both type olives in drying process, the K2 constants in the drying of black olive slices and green olive slices increased from 0.56855 to 0.84379 and from 0.68680 to 0.77682, respectively. It was concluded that ultrasound pretreatment improves the both rehydration process and quality parameters of olive slices.

___

Aleksandra Fijalkowska, Malgorzata Nowacka, Artur Wiktor, M. S. and D. W.-R. (2015). Ultrasound as a pretreatment method to improve drying kinetics and sensory properties of dried apple. Journal of Food Process Engineering, 1–10. http://doi.org/10.1111/jfpe.12217

Aydar, A. Y., Bagdatlioglu, N., & Köseoglu, O. (2017). Effect of ultrasound on olive oil extraction and optimization of ultrasound-assisted extraction of extra virgin olive oil by response surface methodology (RSM). Grasas y Aceites, 68(2). http://doi.org/10.3989/gya.1057162

Bozkir, H., Ergun, A. R., Tekgul, Y., & Baysal, T. (2018). Ultrasound as pretreatment for drying garlic slices in microwave and convective dryer. Food Science and Biotechnology. http://doi.org/10.1007/s10068-018-0483-1

Erbay, B., Üçgül, İ., & Küçüksayan, S. (2010). Physical , Sensorial , Color and Rehydration Properties of Dried Green Olive Slices Kurutulmuş Yeşil Zeytin Dilimlerinin Fiziksel , Duyusal , Renk ve Rehidrasyon Özellikleri, 3, 246–250.

Horuz, E., Jaafar, H. J., & Maskan, M. (2017). Ultrasonication as pretreatment for drying of tomato slices in a hot air – microwave hybrid oven. Drying Technology, 35(7), 849–859. http://doi.org/10.1080/07373937.2016.1222538

İçier, F., Baysal, T., Taştan, Ö., & , G. Ö. (2015). Microwave Drying of Black Olive Slices : Effects on Total Phenolic Contents and Colour. Gida / the Journal of Food, 39(6), 323–330. http://doi.org/10.15237/gida.gd14030

International Olive Oil Council. (2018). World Olive Oil Balances for 2017/18 Market Newsletter [Online]. IOOC, 2018; Available: hfile:///C:/Users/alev/Downloads/CONSOMMATION1_ANG.pdf [31 July 2018].

Jerman, T., Trebše, P., & Mozetič Vodopivec, B. (2010). Ultrasound-assisted solid liquid extraction (USLE) of olive fruit (Olea europaea) phenolic compounds. Food Chemistry, 123(1), 175–182. http://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.04.006

Kadam, S. U., Tiwari, B. K., Álvarez, C., & O’Donnell, C. P. (2015). Ultrasound applications for the extraction, identification and delivery of food proteins and bioactive peptides. Trends in Food Science & Technology, 46(1), 60–67. http://doi.org/10.1016/j.tifs.2015.07.012

Kaymak-Ertekin, F. (2002). Drying and Rehydrating Kinetics of Green and Red Peppers. Journal of Food Science, 67(1), 168–175.

Lewicki, P. P. (1998). Effect of pre-drying treatment, drying and rehydration on plant tissue properties: A review. International Journal of Food Properties, 1(1), 1–22. http://doi.org/10.1080/10942919809524561

Mahdhaoui, B. (2014). Microwave drying kinetics of olive fruit ( Olea europeae L .), (JANUARY).

Mahdhaoui, B., Mechlouch, R. F., Mahjoubi, A., & Ben Brahim, A. (2014). Microwave drying kinetics of olive fruit (Olea europeae L.). International Food Research Journal, 21(1), 67–72.

Planinic, M., Bilic, M., & Velic, D. (2005). Modelling of drying and rehydration of carrots using Peleg s model. European Food Research and Technology, (February 2015). http://doi.org/10.1007/s00217-005-1200-x

Ricce, C., Lindsay, M., Claudio, A., Siche, R., Esteves, P., & Augusto, D. (2016). Ultrasound pre-treatment enhances the carrot drying and rehydration. Food Research International, 89(1), 701–708. http://doi.org/10.1016/j.foodres.2016.09.030

Rodrigues, S., & Fernandes, F. A. N. (2007). Use of ultrasound as pretreatment for dehydration of melons. Drying Technology, 25(10), 1791–1796. http://doi.org/10.1080/07373930701595409

Wang, J., Xiao, H. W., Ye, J. H., Wang, J., & Raghavan, V. (2019). Ultrasound Pretreatment to Enhance Drying Kinetics of Kiwifruit (Actinidia deliciosa) Slices: Pros and Cons. Food and Bioprocess Technology, 865–876. http://doi.org/10.1007/s11947-019-02256-4

Wiktor, A., Wiktor, A., Nowacka, M., Dadan, M., Rybak, K., Lojkowski, W., … Witrowa-rajchert, D. (2016). The Effect of Pulsed Electric Field ( PEF ) on Drying Kinetics , Color and Microstructure of Carrot. Drying Technology, 34, 1286–1296. http://doi.org/10.1080/07373937.2015.1105813

Xu, Y., Zhang, L., Bailina, Y., Ge, Z., Ding, T., Ye, X., & Liu, D. (2014). Effects of ultrasound and/or heating on the extraction of pectin from grapefruit peel. Journal of Food Engineering, 126, 72–81. http://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.11.004

Yildiz, G., & İzli, G. (2019). Influence of microwave and microwave-convective drying on the drying kinetics and quality characteristics of pomelo. Journal of Food Processing and Preservation, 43(6), 1–11. http://doi.org/10.1111/jfpp.13812

Zhang, Z., Liu, Z., Liu, C., Li, D., & Jiang, N. (2016). Effects of ultrasound pretreatment on drying kinetics and quality parameters of button mushroom slices. Drying Technology, 15(34), 1791–1800. http://doi.org/10.1080/07373937.2015.1117486

___

APA Aydar, A. Y. (2020). Rehydration and drying kinetics of ultrasound pretreated microwave dried olive slices using peleg’s model . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 24 (4) , 401-408 . DOI: 10.29050/harranziraat.644838
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.4b272

Sayıdaki Diğer Makaleler

Armut pisillidi [Cacopsylla pyri L. (Hemiptera: Psyllidae)]’ne karşı farklı dalga boylarındaki sarı yapışkan tuzakların çekim etkinliğinin araştırılması

İnanç ÖZGEN, Akif Emre KAVAK, Yunus GÜRAL

Moringa ve farklı depolama malzemeleri kullanarak toz Irvingia gabonensis'in kalitesi ve mikrobiyal inaktivasyonu

Musliu SUNMONU, Adeshina FADEYİBİ, Olawale OLABANJO

Farklı nar genotiplerinde meyve büyümesi ile meyve kabuk ve dane renklerinin belirlenmesi

Serdar TÜRKER

Elma depolama tesislerinde yapı ve yalıtım malzemesi kullanımının değerlendirilmesi

Halil İbrahim YILMAZ, Sezgin ÇANKAYA

Gaziantep ilinde keçi işletmelerinden toplanan çiğ süt örneklerinde somatik hücre sayısının AB kriterleri bakımından değerlendirilmesi

Ali KAYGISIZ

Farklı gama ışını dozları uygulanmış bazı nohut çeşitlerinin M2 generasyonunda morfo-agronomik özelliklerinin belirlenmesi

Kübra DEMİRCİOĞLU, Mehmet YAĞMUR

Ultrason önişlemi uygulanmış mikrodalgada kurutulan zeytin dilimlerinin peleg modeli kullanılarak kuruma ve rehidrasyon kinetikleri

Alev Yüksel AYDAR

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (GAP) yetiştirilen bazı durum buğdayı çeşitlerinin kalite özellikleri

Ali YILDIRIM, Ahmet ATASOY

Bazı Kolza (Brassica napus L.) Çeşitlerinin Kırşehir Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Performanslarının Değerlendirilmesi

İsmail DEMİR

Şerbetçi otunun mısır ve yemlik soya ile karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi

Yasin Emre ÖZTÜRK, Erdem GÜLÜMSER, Hanife MUT, Uğur BAŞARAN, Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ