Metabolik Gıda İntoleransları

Gıda intoleransı, bir gıda maddesinin vücutta sindirilememesinden veya emilememesinden ileri gelen, genellikle gıda alerjisi ile karıştırılan ancak gıda alerjisine göre daha yaygın görülen bir rahatsızlık türüdür. Gıda intoleransının neden olduğu semptomlar, gıda alerjisi semptomlarına benzemekte,  gastrointestinal, kutanöz ve solunum hastalıklarını içermektedir. Ancak her iki rahatsızlık farklı mekanizmalarla gerçekleştiğinden tedaviler farklılık göstermektedir. Gıda intoleransları enzimatik, farmakolojik ve tanımlanamayan gıda intoleransları olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Enzimatik gıda intoleransı; besin öğelerinin vücutta kullanılmasında görev alan enzimlerden birinin, genlerdeki hata sebebiyle yeterli sentezlenemeyişi ya da hiç sentezlenememesinden dolayı meydana gelen ve metabolik gıda intoleransı olarak adlandırılan bir durumdur. Dünya genelinde gıda intoleransı tanısı konulmuş insan sayısının oldukça fazla olması ve konu hakkında insanların yeterli bilgiye sahip olmayışı konunun ne derece önemli olduğunun bir göstergesidir. Bu çalışma, metabolik gıda intoleranslarından olan laktoz intoleransı, çölyak, fenilketonüri, galaktozemi, früktoz intoleransı ve favizm hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

___

Akarslan, Z., Akdevelioğlu, M., Erten, H., 2007. Çölyak Hastalığı Vaka Raporu ve Ağız Bulguları İle İlgili Literatür Derlemesi. Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 13 (3): 114-120.

Altunsu, T., 2007. Ulusal yenidoğan tarama programı. IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, 22-25 Ekim, 123-125. İstanbul.

Anonim, 2008. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Projesi. Aile ve Tüketici Bilimleri Beslenme Sorunları, Ankara. hbogm.meb.gov.tr Erişim Tarihi:20.02.2017

Arslan, G., Ødegaard, S., Elsayed, S., Şorvaag, E., Berstad, A., 2002. Food allergy and intolerance: response to intestinal provocation monitored by endosonography. European Journal of Ultrasound, 15: 29-36.

Artan, R., 2005. Çölyak Hastalığı. Pediatrik Bilimler Dergisi, 1(8): 60-64.

Ascher, H., 1996. Childhood coeliac disease in Sweden. 1. Baskı, Göteborg. 42-43.

Aydoğdu, S. ve Tümgör, G., 2005. Çölyak hastalığı. Güncel Pediatri, 2: 47-53.

Bayrak, P., 2006. Besin alerjileri. Sağlıkta Birikim, 1(1): 111-121.

Baysal, A., 1992. Genel Beslenme. Hatipoğlu Yayınları, Ankara, 196-201.

___

APA Akoğlu, A. & Oruç, M. (2018). Metabolik Gıda İntoleransları . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 22 (2) , 284-295 . DOI: 10.29050/harranziraat.296641
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.2b263

Sayıdaki Diğer Makaleler

Biocontrol of Alternaria alternata Causing Leaf Spot Disease on Faba Bean (Vicia faba L.) Using Some Trichoderma harzianum Isolates Under In vitro Condition

Mukaddes KAYIM, Amin Mohammed YONES, Ali ENDES

Fitopatolojide Nanoteknoloji

AYDIN ATAKAN, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA

Besi Sığırı Rasyonlarında Tamamlayıcı Yem Olarak Farklı Şekillerde İşlenmiş Arpa ve Mısır Kullanımının Performans, Bazı Biyokimyasal Parametreler ile Serum Laktat ve Bikarbonat Düzeyi Üzerine Etkileri

Neşe Nuray TOPRAK, İsmail YAVAŞ, Canberk BİLGEL

Şanlıurfa Tek Tek Dağları’nda Farklı Yöneylerdeki Meraların Bitki Kompozisyonları ile Ot Verimi ve Kalitelerinin Belirlenmesi

Tahir POLAT, Şehnaz BÜYÜKHATİPOĞLU, Gökhan AKKAYA

Balıkesir İlinde Tarımsal Danışmanlık Hizmetinin Etkisinin Değerlendirilmesi

Hakan İMAMOĞLU, Ferit ÇOBANOĞLU

Metabolik Gıda İntoleransları

Aylin Akoğlu, Murat Oruç

Mikrodalga ve Pastörizasyon Uygulamalarının Siyah Havucun Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Filiz UÇAN TÜRKMEN, Hatice Aysun MERCİMEK TAKCI, Sümeyye ÖZMERMER, Yasemin BOZKURT, Ayşegül GÜNERİ, Zeliha ELAGÖZ

Toprakların C:N Oranı ve Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkisi: Mardin Mazıdağı Örneği

Munzur ABAK, Erdal SAKİN

Farklı pH ve sıcaklık değerlerinin Pichia pastoris'de rekombinant ekspanzin üretimi üzerine etkisi

Merve AYTEKİN AKBABA, Asliye KARAASLAN, Selin ALİHANOĞLU, Hasan VARDİN, Mehmet KARAASLAN

Kırmızı Mercimekte Zararlı Dolycoris baccarum L. ve Piezodorus lituratus (F.)’ a Karşı Deltamethrin’in Biyolojik Etkinliği

Çetin MUTLU, Vedat KARACA, Ayhan ÖĞRETEN, Musa BÜYÜK, Yunus BAYRAM