Mediastinal ödem: Bir olgu sunumu

Amaç: Mediastinal ödem konjestif kalp yetmezliğinde (KKY) çok nadir görülen bir klinik durumdur. Bu makalede KKY’ne sekonder mediastinal ödem gelişen 54 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Olgu sunumu: Uzun süre nefes darlığı, ortopne ve bacaklarında şişlik şikayeti olan hastanın bir gün önce aniden başlayan sırta ve karna yayılan göğüs ağrısı şikayeti başlamış. PA akciğer grafisinde plevra efüzyonu bulguları ile birlikte kardiyomegali ve mediastinal genişleme vardı. Toraks BT’sinde plevra efüzyonu ve mediastende aort etrafında plevra boşluğu ile devamlılık gösteren ve sıvı dansitesi ile uyumlu kitle tespit edildi. KKY tanısından dolayı uygulanan diüretik tedavisi ile hastanın klinik ve radyolojisinde düzelme gözlendi. Bir ay sonra çekilen PA akciğer grafisi ve toraks BT görüntülemelerinde lezyonda tamamen gerileme vardı. Sonuç: KKY’li hastalarda plevral efüzyon ile birlikte nadir de olsa mediastende sıvı birikebileceği ve bu durum diüretik tedavisi ile düzelebileceği için invaziv tanı yöntemleri akut kardiyak olay düzelene kadar ertelenmelidir.

Mediastinal edema: A case report

Objective: Mediastinal edema is a rarely seen clinical condition in congestive heart failure (CHF). In this report a 54-years-old female with mediastinal edema developed secondary to CHF was presented. Case report: The patient who had dyspnea, pretibial edema and orthopnea was presented to our clinic with the complaint of chest pain suddenly started the day before and extending to her back and abdomen. Her chest X-ray revealed cardiac and mediastinal enlargement together with pleural effusion. In her thorax CT scan a mass in fluid density around the aorta in connection with pleural space and pleural effusion were determined. After the diuretic treatment for her CHF the clinical status and radiological findings of the patient were improved. The lesions were totally relieved in PA chest x-ray and thorax CT scan of the patient obtained one month later. Conclusion: In cases with CHF together with pleural effusion, although infrequent, fluid can develop in the mediastinum, and it can improve by diuretic therapy, so invasive diagnostic procedures should be cancelled until the improvement of acute cardiac event.

Kaynakça

1. Ngom A, Dumont P, Diot P, Lemarie E. Benign mediastinal lymphadenopathy in congestive heart failure. Chest 2001;119:653-6.

2. Lewin S, Goldberg L, Dec GW. The spectrum of pulmonary abnormalities on computed chest tomographic imaging in patients with advanced heart failure. Am J Cardiol 2000;86:98-100.

3. Miller JA, Contractor S, Maldjian P, Wolansky L. Transient mediastinal enlargement: an unusual computed tomographic manifestation of pulmonary venous hypertension and congestive heart failure. Respiration 2000;67:216-8.

4. Armstrong P. Mediastinal and hilar disorders. In: Armstrong P, Wilson AG, Dee P. Hansell DM (eds). Imaging of Diseases of the Chest. Second ed. St Louis: Mosby Year Book; 1995. p. 717-816.

5. Slanetz PJ, Truong M, Shepard JO, Trotman-Dickenson B, Drucker E, McCloud TC. Mediastinal lymphadenopathy and hazy mediastinal fat: New CT findings of congestive heart failure. AJR 1998;171:1307-9.

6. Erly WK, Borders RJ, Outwater EK, Zaetta JM, Borders GT. Location, size, and distribution of mediastinal lymph node enlargement in chronic congestive heart failure. J Comput Assist Tomogr 2003;27:485-9.

7. Chabbert V, Canevet G, Baixas C, Galinier M, Deken V, Duhamel A, et al. Mediastinal lymphadenopathy in congestive heart failure: a sequential CT evaluation with clinical and echocardiographic correlations. Eur Radiol 2004;14:881-9.

8. Tocino IM, Miller MH. Mediastinal trauma and other acute mediastinal contidions. J Thorac Imaging 1987; 2:79-100.

9. Geusens E, Pans S, Prinsloo J, Fourneau I. The widened mediastinum in trauma patients. Eur J Emerg Med 2005;12:179-84.

Kaynak Göster