Thalidomide ve Malforme Doğumlar

Öz Değişik nev'iden üç ayrı grup hayvanlarda, anormal durumlarınmeydana gelişini göstermek maksadı ile dört yeni drog ile yapılantecrübeler sonunda durumun önemi iyice anlaşılmıştır.İsviçre beyaz ırkı ile yine beyaz A/HC soyundan fareterin yemlerinegönde ve gebeliğin 1-6 cı gününden 14 cü gününe kadar, Kgr.vücut ağırlığı başına 125 - 250 mgr. Thalidamide eklenmesi sonunda,fötusun % 40 - 50 oranında resorptiona uğradığı veya hayattakalan yavrularda da % 5- ll nisbetinde gözle görülebilen fena şekillenmelerinmeydana çıktığı tesbit edilmiştir.Tavşanlarda da gebeliğin 6- 10 cü günleri arasında yemlerinegünde Kgr. vücut ağırlığına yine 125- 250 mgr. Thalidamide ilavesindeyavrunun % 30 oranında resorbe edildiği, hayatta kalabilenlerdeise merkezi sinir sisteminde, kol ve bacaklarda, iskelette malformasyonlarınortaya çıktığı görülmüştür.Wistar, Long Evans veya August soyundan Rat'larda ayni şekildeyeme eklenmek suretiyle Kgr. vücut ağırlığına günde 250-500mgr. Thalidamide verildiği zaman bu hayvanların da yavrularım% 20 - 40 oranında resorbe ettikleri görülmektedir; yalnız bu çeşithayvanlarda doğabilen canlılarda malformasyon tesbit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler:

Thalidomide, Malforme

(Tiıalidomide and Congenital Abnormalities) Translation

Kaynakça

...

Kaynak Göster

APA Ertürk, E . (1962). Thalidomide ve Malforme Doğumlar . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 1 (6) , 504-504 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/61147/648513